Gå direkt till innehållet
Meny

Avgiftsbelagda urval

Som registrerad användare eller avtalskund kan du göra avgiftsbelagda urval av exempelvis nya företag, företag som har giltiga företagsinteckningar eller av upphörda stiftelser. Priserna på urval hittar du i prislistan för Virre.

I Virre levereras ditt urval antingen genast efter beställningen eller senast följande dag beroende på urvalets storlek. Urvalet är i formatet .csv och öppnas i till exempel MS Excel.

Ytterligare information om urval: Virre-kundstöd, tfn 029 509 5675 vardagar kl. 9–15 eller tietopalvelut(at)prh.fi.

Urval ur handelsregistret

Registrerade nya företag

Urvalet "Registrerade nya företag" ger information om bland annat de företag som har antecknats i registret vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsperiod.

Giltiga företag i registret

Med hjälp av urvalet "Giltiga företag i registret" får du bland annat kontaktuppgifterna för de företag i aktiebolagsform vars hemort är Fredrikshamn.

Upphörda företag i registret

Med hjälp av urvalet "Upphörda företag i registret" är det möjligt att bland annat kommunvis samla information om de företag vars verksamhet har upphört och om sättet för upphörande (exempelvis konkurs).

Upphörda företag

Med hjälp av urvalet "Upphörda företag" kan du bland annat samla grunduppgifter om företag vars verksamhet har upphört under en viss tidpunkt eller tidsperiod.

Urval enligt medborgarskap

Urval enligt medborgarskap ger dig möjlighet att samla information om de i registret antecknade företag i vilka utländska fysiska personer är antecknade i ett visst uppdrag eller en viss position. Du kan begränsa urvalsobjektet och välja vilka uppgifter om företagen med utländska personer som visas.

Urval ur stiftelseregistret

  • Giltiga stiftelser i registret (se motsvarande urval ur handelsregistret ovan)
  • Upphörda stiftelser i registret (se motsvarande urval ur handelsregistret ovan)
  • Upphörda stiftelser (se motsvarande urval ur handelsregistret ovan)
  • Registrerade nya stiftelser (se motsvarande urval ur handelsregistret ovan)

Urval ur företagsinteckningsregistret

Företag med företagsinteckningar

Med hjälp av urvalet "Företag med företagsinteckningar" får du information om de företag på vilka en giltig företagsinteckning riktas. Du kan begränsa urvalsobjektet.
Med hjälp av urvalet "Företag med företagsinteckningar" får du till exempel en lista på de aktiebolag vars hemort är Helsingfors och för vilka företagsinteckningar har antecknats i företagsinteckningsregistret.

Så gör du urval

Börja ditt urval med att välja det register där du vill göra urval. Därefter visas de sökfält som du kan använda för att begränsa urvalet. Kom ihåg att fylla i de obligatoriska fälten markerade med en asterisk (*).
Du kan till exempel begränsa urvalet att avse din hemkommun eller endast en viss företagsform. Begränsningen beror på urvalstypen. Den datagrupp som visas i urvalsresultatet kan väljas efter dina behov. Du kan också göra ett begränsat urval som visar namn, FO-nummer och adress för företag.


Utskriftsversion Uppdaterad 07.12.2021