Gå direkt till innehållet
Meny

Frågor och svar om anmälan om förmånstagare för företag

1. F: 1. Vem är förmånstagare?

De som fyller minst ett av följande villkor anses vara förmånstagare:

 • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.
 • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av rösträtten i företaget.
 • Personen utövar på annan grund ett faktiskt bestämmande inflytande i företaget.

Förmånstagare är alltid människor. Du kan inte anmäla dödsbon, företag, föreningar eller offentliga sammanslutningar som förmånstagare. Läs mer: Vem är förmånstagare?

2. F: 2. Måste alla företag lämna in en anmälan om förmånstagare?

Anmälningsskyldigheten gäller bland annat alla aktiebolag och andelslag. Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in en anmälan endast om förmånstagaren är någon annan än bolagsman. Börsbolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och företagare med firma (enskilda näringsidkare) ska inte lämna in någon anmälan. Läs mer: Vilka företag anmäler?

3. F: 3. Uppgifterna om vårt bolags styrelse är uppdaterade i handelsregistret. Måste vi trots detta lämna in en anmälan om förmånstagare?

Ja. Företaget måste lämna in en separat anmälan om förmånstagare till handelsregistret, eftersom förmånstagarna inte nödvändigtvis är företagets ansvarspersoner, såsom styrelseledamöter. Anmälan måste lämnas in även om företaget inte har några förmånstagare. Läs mer: Vem är förmånstagare?

4. F: 4. Jag är företagare med firma. Måste jag lämna in en anmälan?

Nej. Följande lämnar inte någon anmälan om förmånstagare: Börsbolag, enskilda näringsidkare (företagare med firma), bolagsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, föreningar, stiftelser och religionssamfund. Läs mer: Vilka företag anmäler?

5. F: 5. Varför måste anmälan om förmånstagare lämnas in?

Anmälningsskyldigheten grundar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv, som bland annat förutsätter att bokföringsbyråer och banker ska känna sina kunder. Att anmäla och uppdatera uppgifterna om förmånstagare underlättar därmed både företagets och dess ombuds verksamhet.

6. F: 6. Finns det en likadan skyldighet i andra länder?

Ja, skyldigheten att anmäla uppgifter om förmånstagare gäller i alla EU-medlemsländer. Till exempel i Sverige och Estland har företagen redan behövt anmäla uppgifterna.

7. F: 7. Hur anmäler jag?

Logga in i tjänsten på webbplatsen ytj.fi (www.ytj.fiÖppnas i en ny flik) och lämna in din anmälan. Anmälan om förmånstagare är gratis. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

8. F: 8. Vad behöver jag för att kunna lämna in anmälan?

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

9. F: 9. Kan jag fylla i och skicka in anmälan på pappersblankett?

Du kan lämna in en anmälan på papper endast i undantagsfall. Läs mer: Lämna in anmälan på papper endast i undantagsfall.

10. F: 10. Vilka uppgifter frågas i anmälan?

I registret antecknas följande uppgifter:

 • namn
 • finländsk personbeteckning eller födelsedatum
 • medborgarskap
 • hemland
 • hemkommun
 • grund för och omfattning av bestämmande inflytande eller ägarandel.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lämnar ut uppgifter om förmånstagare ur handelsregistret till dem som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen. Läs mer: Informationstjänster och uppgifter om förmånstagare.

11. F: 11. Kostar det att lämna in anmälan?

Nej, det är avgiftsfritt att anmäla uppgifter om förmånstagare.

12. F: 12. När måste anmälan lämnas in?

Lämna in anmälan utan dröjsmål i följande fall:

 • Företaget har inte anmält sina förmånstagaruppgifter till handelsregistret mellan 1 juli 2019 och 1 juli 2020.
 • Förmånstagaruppgifterna har ändrats.
 • Ett nytt företag har registrerats.
 • Du är inte längre företagets förmånstagare.

Observera att företaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare enligt penningtvättslagen eller kännedom om sina förmånstagare. Läs mer: Vilka företag anmäler?

13. F: 13. Vad betyder indirekt ägande eller utnyttjande av rösträtt?

Indirekt ägande eller utnyttjande av rösträtten avser en situation där det bestämmande inflytandet utövas genom ett annat företag. En person kan vara indirekt ägare av företaget A till exempel om företaget B äger 30 procent av företaget A och personen äger 55 procent av företaget B. I detta fall är personen indirekt ägare av företaget A. Med annan grund avses till exempel ett aktieägaravtal, som är ett fritt formulerat avtal mellan bolagets ägare om deras ömsesidiga relationer och deras relationer till bolaget. Läs mer: Vem är förmånstagare?

14. F: 14. Om jag äger exakt 25 procent av ett företag, är jag dess förmånstagare?

Du är inte förmånstagare eftersom du inte äger mer än 25 procent av företaget. De som äger minst 25,01 procent av företaget är dess förmånstagare enligt penningtvättslagen. Läs mer: Vem är förmånstagare?


Observera att företaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare enligt penningtvättslagen eller kännedom om sina förmånstagare.

15. F: 15. Vårt aktiebolag har inga förmånstagare som överskrider 25 procentsgränsen. Vad ska vi göra?

Kontrollera om det finns en person i bolaget som utövar faktiskt bestämmande inflytande på annan grund (till exempel på grund av ett aktieägaravtal). Om inte, har bolaget inga förmånstagare enligt penningtvättslagen. Även detta måste anmälas. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

16. F: 16. Vem lämnar in anmälan?

Anmälan lämnas in av samma person som undertecknar företagets övriga anmälningar till handelsregistret, till exempel styrelseledamot, verkställande direktör eller ansvarig bolagsman. Du kan också befullmäktiga till exempel en anställd i en bokföringsbyrå att lämna in anmälan. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

17. F: 17. Kan min bokföringsbyrå anmäla förmånstagaruppgifter om mitt företag?

Ett ombud som befullmäktigats att lämna in handelsregisteranmälningar (till exempel en anställd i en bokföringsbyrå) kan lämna in anmälan på företagets vägnar. Du kan befullmäktiga ombudet i e-tjänsten på ytj.fi. Observera att du inte kan auktorisera i portalen suomi.fi. Läs mer om auktorisering på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

18. F: 18. Kan prokuristen i mitt företag anmäla förmånstagaruppgifterna?

Nej, eftersom prokuristen inte kan underteckna anmälan om förmånstagare eller andra handelsregisteranmälningar. En person som har rätt att underteckna företagets handelsregisteranmälningar kan lämna in anmälan. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

19. F: 19. Kan jag anmäla förmånstagare på samma gång när jag anmäler andra ändringar till handelsregistret?

Nej. Du anmäler uppgifter om förmånstagare i samma e-tjänst på ytj.fi, men du måste lämna in en separat anmälan om dem. Anmälan om förmånstagare är gratis. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

20. F: 20. I vårt företag har verkställande direktören och styrelseledamöterna inte en finländsk personbeteckning. Vad ska vi göra?

Om ingen av företagets ansvarspersoner har en finländsk personbeteckning och har inte möjlighet att få den, lämna in en anmälan på papper. Läs mer: Lämna in anmälan på papper endast i undantagsfall.

21. F: 21. Uppgifterna om förmånstagare i mitt företag ändrades efter anmälningen. Vad ska jag göra?

Efter att du lämnat in anmälan ska du hålla uppgifterna uppdaterade. Om uppgifterna ändras, lämna in en ny anmälan om förmånstagare. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagare?

22. F: 22. Vem kan se uppgifterna om förmånstagare?

PRS lämnar ut uppgifter om förmånstagare ur handelsregistret till dem som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen. Läs mer om förmånstagaruppgifter.

23. F: 23. Var kan jag se om uppgifter om förmånstagare i mitt företag har registrerats?

I informationstjänsten Virre kan du avgiftsfritt kontrollera om företaget eller sammanslutningen har registrerade anmälningar om förmånstagare. På framsidan i Virre kan du göra en sökning genom att använda FO-numret. Registreringen av en förmånstagaranmälan visas i företagets eller sammanslutningens grunduppgifter. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

24. F: 24. Vad händer om företaget inte anmäler sina förmånstagaruppgifter?

Det anges på företagets handelsregisterutdrag om företaget har anmält förmånstagaruppgifterna.
I praktiken kan företagets verksamhet försvåras om det inte lämnar in någon anmälan om förmånstagare. Till exempel banker, bokföringsbyråer och advokatbyråer är skyldiga att identifiera sina kunder och kontrollera deras förmånstagaruppgifter. Samma aktörer kan rapportera till PRS om företagets förmånstagaruppgifter är bristfälliga eller inkonsekventa.
Enligt bestämmelserna i företags- och organisationsdatalagen kan den som försummar anmälningsskyldigheten dömas till böter. Att avsiktligt anmäla oriktiga uppgifter är ett registeranteckningsbrott enligt strafflagen. Om uppgifterna är bristfälliga eller har ändrats, lämna alltid in en anmälan till PRS utan dröjsmål. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan om förmånstagre?