Ombildning av aktiebolag

Aktiebolagets företagsform ändras genom beslut av bolagsstämman. Bolaget ska anmäla ändringen till handelsregistret och ansöka om kallelse på borgenärerna hos PRS. Ändringen av företagsform träder i kraft när den antecknas i handelsregistret.

Följande länkar tar dig till anmälningsanvisningarna:

Tillämplig lag

Bestämmelser om ändring av aktiebolagsform finns i 19 kap. i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.01.2019