Gå direkt till innehållet
Valikko

Ändring av aktiebolagets företagsform

Aktiebolagets företagsform ändras genom beslut av bolagsstämman. Bolaget måste anmäla beslutet till handelsregistret. Ändringen av företagsform träder i kraft när den antecknas i handelsregistret.

Ombildning av aktiebolag till andelslag, öppet bolag, kommanditbolag eller enskild näringsidkare (företagare med firma)

Ett privat aktiebolag kan ombildas till

  • ett andelslag
  • ett öppet bolag eller kommanditbolag
  • en enskild näringsidkare.

I ovannämnda situationer måste aktiebolaget också ansöka om en kallelse på borgenärerna hos PRS. Gå till anvisningen: Ansökan om kallelse på borgenärerna.

Följande länkar tar dig till våra anvisningar för handelsregisteranmälan:

Bestämmelser om ovannämnda ändringar av aktiebolagets företagsform finns i 19 kap. i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Ombildning av aktiebolag till bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Ett aktiebolag kan också ombildas till ett bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Vid dessa ändringar behövs ingen kallelse på borgenärerna.

Följande länkar tar dig till våra anmälningsanvisningar:


Utskriftsversion Uppdaterad 07.03.2022