Gå direkt till innehållet
Meny

Aktieägare

Aktieägarna i ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag kan vara sammanslutningar (till exempel företag) eller personer.

Aktieägaren behöver inte ha en finländsk personbeteckning. Sammanslutningen måste ha ett finländskt FO-nummer eller en utländsk officiell identifierare.

Hur anmäler jag aktieägare i etableringsanmälan?

Bostadsaktiebolag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats den 2 januari 2019 eller senare anmäler aktieägarna i sin etableringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Tjänsten skapar en aktieägarförteckning utgående från uppgifterna.

Ingen anteckning om aktieägarförteckningen görs i handelsregistret. E-tjänsten på ytj.fi förmedlar förteckningen till Lantmäteriverkets informationssystem för bostadslägenheter (bostadsdatasystem).

Observera att aktieägarnas uppgifter visas i avtalet om bolagsbildning, som är en offentlig handling.
Läs mer om informationssystemet för bostadslägenheter på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.Öppnas i en ny flik

Se våra anvisningar om etableringsanmälan:

Aktieägare utan finländsk personbeteckning

Om en aktieägare i ett bolag som bildas inte har finländsk personbeteckning, skicka en kopia av hans eller hennes pass eller annan identitetshandling till handelsregistret.

I e-tjänsten på ytj.fi kan du inte för närvarande bifoga en kopia av aktieägarens pass eller någon annan identitetshandling.

När du har lämnat in din etableringsanmälan och fått ett diarienummer för anmälan, skicka en kopia av aktieägarens pass eller någon annan identitetshandling per e-post till handelsregistret. Skriv FO-numret och anmälans diarienummer i ditt meddelande. Använd skyddad e-post för att skicka meddelandet. Läs våra anvisningar och skicka ett skyddat e-postmeddelande.

Hur anmäler jag ändringar av aktieägare till informationssystemet för bostadslägenheter?

Du anmäler inte ändringar av aktieägare i e-tjänsten på ytj.fi, utan i Lantmäteriverkets tjänst som förmedlar uppgifterna till informationssystemet för bostadslägenheter. Läs mer om informationssystemet på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 08.01.2019