Statistik från handelsregistret

I tabellen nedan ser du vår statistik och när den publiceras.

Vi publicerar också meddelanden om vår statistik.
Du hittar våra statistikmeddelanden på sidan Aktuellt.

Statistik Beskrivning Publiceras
Antal företag i handelsregistret Antal företag i handelsregistret efter typ av företag I januari
Inkomna handelsregisterärenden Inkomna handelsregisterärenden efter typ av anmälan I januari
Registrerade och behandlade handelsregisterärenden Registrerade och behandlade handelsregisterärenden efter typ av anmälan I januari
Registrerade nya företag efter företagsform Antal registrerade nya företag i handelsregistret efter företagsform I januari

Andra statistiska uppgifter om företag

Gå till statistikcentralens statistik om företag.
Gå till arbets- och näringsministeriets branschrapporter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.05.2020