Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringsanmälan för aktiebolag

Ett aktiebolag måste lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om dess registrerade uppgifter förändras.

Flera av aktiebolagets beslut träder i kraft först genom registrering.

Handelsregisteruppgifter används ofta för att kontrollera bolagens företrädare och bakgrundsinformation. Genom anmälan försäkrar sig bolaget om att handelsregisteruppgifterna motsvarar bolagets faktiska situation.

Gå till Virre för att kontrollera aktiebolagets handelsregisteruppgifter innan du lämnar in ändringsanmälan.Öppnas i en ny flik

Observera att alla uppgifter som anges i ändringsanmälan registreras samtidigt som anmälan registreras.

Vad anmäler jag?

Anmäl till handelsregistret

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Se våra instruktionsvideor (på finska) på vår YouTube-kanal om hur du lämnar in en e-anmälan.Öppnas i en ny flik

Om du har anmält en fungerande e-postaddress för aktiebolaget till handelsregistret, får du ett automatiskt e-postmeddelande när din ändringsanmälan har kommit in till handelsregistret. Läs mer om hur du kan bevaka ändringarna i ditt företags uppgifter i handelsregistret.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in ändringsanmälan för aktiebolaget.Öppnas i en ny flik

Gör så här om du inte kan lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi

Alla aktiebolagets anmälningar eller ansökningar till handelsregistret kan inte lämnas in i e-tjänsten på ytj.fi. Det är inte heller möjligt för medborgare i ett annat EU-land att lämna in anmälningar i e-tjänsten på ytj.fi, om hen är utan finländsk personbeteckning och finländskt identifieringsverktyg. I dessa fall lämna in din anmälan eller ansökan på webb- eller pappersblankett. Läs mer om anmälningar på blanketter.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningssituationen av ditt aktiebolags ändringsanmälan i Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 15.02.2024