Gå direkt till innehållet
Meny

Avveckling av ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Handelsregisterförfarandet är likadant som för aktiebolag eller bostadsaktiebolag beroende på den lag som tillämpas på det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget.

Läs våra anmälningsanvisningar:

Avbrott i verksamheten antecknas inte i handelsregistret

Ett avbrott i näringsverksamheten för en obestämd eller bestämd tid antecknas inte i ömsesidiga fastighetsktiebolagets handelsregisteruppgifter.

Däremot ska du anmäla avbrottet till Skatteförvaltningen med Y-blanketter för anteckning i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem på ytj.fi.

Om bolaget återupptar verksamheten senare, anmäl det omedelbart med en ändringsanmälan till Skatteförvaltningen.

Läs ytterligare anvisningar och hämta pappersblanketterna på webbplatsen ytj.fi:

Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2019