Nedläggningsanmälan för enskild näringsidkare ("firma")

Patent- och registerstyrelsen (PRS) inför uppgifterna i nedläggningsanmälan i handelsregistret. Samtidigt upphör registreringsskyddet för företagsnamnet, dvs. "firman".

Om du startar en "firma" på nytt, använder du samma FO-nummer som du hade för din tidigare firma.

Vad ska jag göra före nedläggningsanmälan?

Kontrollera i PRS informationstjänst Virre om ditt företag har företagsinteckningar. Gå till informationstjänsten Virre.

Vad gör jag om företaget har företagsinteckningar?

Du måste ordna företagsinteckningarna på något av följande sätt för att kunna lämna in en nedläggningsanmälan:

Hur anmäler jag?

Anmäl nedläggningen utan dröjsmål. Anmälan är gratis.

Lämna in din nedläggningsanmälan i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).


Om du lämnar in en nedläggningsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.09.2017