Gå direkt till innehållet
Meny

Ombildning av aktiebolag till öppet bolag eller kommanditbolag

Ett privat aktiebolag med minst två aktieägare kan ombildas till ett öppet bolag eller kommanditbolag. Aktiebolagets aktieägare blir då bolagsmän i det öppna bolaget eller kommanditbolaget. Företagets FO-nummer blir oförändrat i samband med ombildningen.

När anmäler jag?

Lämna in din ändringsanmälan och kallelseansökan inom en månad från det att beslutet om ändringen av företagsformen fattades. I annat fall förfaller beslutet.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Läs mer om auktorisering av e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Vilka bilagor behövs för e-anmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi:

  • Ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet av vilket beslutet att ändra företagsform framgår. Beslutet undertecknas av samtliga bolagsmän. Protokollet måste vara i original.
  • Bolagsavtal för öppet bolag eller kommanditbolag i original. Bolagsavtalet undertecknas av samtliga bolagsmän (även de tysta).
  • Redogörelse för samtycken av eventuella innehavare av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, om samtyckena inte framgår av bolagsstämmoprotokollet.

Redogörelsen kan vara till exempel ett intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören om att samtyckena har inhämtats.

Obs! Förutom att du bifogar det undertecknade bolagsavtalet till anmälan ska du spara hela innehållet i bolagsavtalet i textfältet i e-tjänsten på ytj.fi.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar, såsom protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om ändring av aktiebolagsform kostar 280 euro + 180 euro. 

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik


Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Du behöver blankett Y4, blankett Y2 och personuppgiftsblanketten.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut blanketterna: Blankett Y4 (pdf, 0.3 MB), blankett Y2 (pdf, 0.3 MB) och personuppgiftsblanketten (pdf, 733.2 kt).

Fyll i fältet "Ändring av verksamhetsformen" på blankett Y4 och ange datumet för ändringsbeslutet. Ange på blankett Y4 i fältet "Tilläggsuppgifter" att du ansöker om kallelse på borgenärerna enligt 19 kap. 7 § i aktiebolagslagen. Gå till anvisningen: Ansökan om kallelse på borgenärerna.

Ange uppgifterna om den nya företagsformen på blankett Y2.

Ange identifieringsuppgifterna om personer på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för personer som är bosatta i Finland till handelsregistret.

Vem undertecknar en pappersanmälan?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs för pappersanmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Kvitto på betald behandlingsavgift.
  • Ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet av vilket beslutet att ändra företagsform framgår. Alla bolagsmän undertecknar beslutet, och beslutet ska innefatta bolagsavtalet för öppet bolag eller kommanditbolag. Protokollet måste vara i original.
  • Redogörelse för samtycken av eventuella innehavare av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, om samtyckena inte framgår av bolagsstämmoprotokollet.


    Redogörelsen kan vara till exempel ett intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören om att samtyckena har inhämtats.

  • Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar, såsom protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Vad kostar en pappersanmälan?

Pappersanmälan om ändring av aktiebolagsform kostar 280 euro + 180 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs först våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024