Bostadsaktiebolag

I det här avsnittet hittar du anvisningar för hur du bildar bostadsaktiebolag och anmäler ändringar och nedläggning till handelsregistret.

Etableringsanmälan

Ett nytt bostadsaktiebolag måste alltid anmälas till handelsregistret. Ett bostadsaktiebolag bildas genom registrering.

Gå till anvisningarna för etableringsanmälan.

Ändringsanmälan

Ett bostadsaktiebolag måste lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om dess registrerade uppgifter förändras. Flera av bostadsaktiebolagets beslut, till exempel ändringar i bolagsordningen, träder i kraft först när de har registrerats.

Gå till anvisningarna för ändringsanmälan.

Nedläggningsanmälan

Ett bostadsaktiebolag kan inte avvecklas utan en formell procedur, utan nedläggning sker genom likvidation eller konkurs, eller genom fusion eller delning. I vissa fall kan PRS förordna att ett bostadsbolag ska avregistreras.

Gå till anvisningarna för nedläggningsanmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.03.2019