Gå direkt till innehållet
Valikko

Flyttning av aktiebolagets hemort till ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES)

Aktiebolaget kan flytta sin hemort från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till annat. Ett bolag som deltar i flyttning av hemorten som ska registreras i Finland kan också vara ett annat utländskt bolag som jämställs med ett finländskt aktiebolag. Se staterna som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vid flyttning av hemorten kan ett aktiebolag (det bolag som flyttar) ändra sin bolagsform till en annan juridisk form som är tillåten i en annan destinationsstat (det bolag som flyttat) och flytta åtminstone sin hemort till denna destinationsstat. Tillgångarna och skulderna hos det bolag som flyttar övertas av det bolag som flyttat. Bolaget upplöses inte och bolaget bevarar sin status som juridisk person. Aktieägarna i det bolag som flyttar blir aktieägare i det bolag som flyttat.

Faserna i handelsregisterförfarandet för flyttning av hemorten beror på om bolaget flyttar sin hemort från Finland till en annan EES-stat eller från en annan EES-stat till Finland.

Gå till anvisningarna:

Flyttning av hemort från Finland till en annan EES-stat

Flyttning av hemort från en EES-stat till Finland

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om flyttning av hemorten till ett annat EES-land finns i 17 a kap. i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 31.01.2023