Gå direkt till innehållet
Meny

Revisorns intyg eller annan redogörelse om betalning av aktier

I samband med bostadsaktiebolagets och ömsesidiga fastighetsaktiebolagets etableringsanmälan ska du lämna in revisorns intyg om betalning av bolagets aktier.

Om bolaget varken enligt lagen eller enligt bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor, måste du lämna in en annan redogörelse om betalningen av aktierna.

Bostadsaktiebolag kan bildas utan aktiekapital. Då behöver du inte lämna in till oss en redogörelse för betalningen av teckningspriset för aktierna, såsom revisorns intyg, kvitto på betalningen eller revisorns yttrande om apportbetalningen.

Vilka uppgifter måste den andra redogörelsen innehålla?

Av redogörelsen ska det framgå att betalningen har gjorts till ett konto som öppnats för det bolag som bildas. Den måste också vara försedd med bankens arkiveringskod eller stämpel.

Redogörelsen kan vara till exempel:

  • en utskrift över den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod
  • en kopia av kontoutdraget
  • ett kvitto från en betalautomat
  • ett intyg från en revisor.

Hurdan redogörelse lämnar jag in om teckning av aktier har betalats med apport?

Om aktierna har betalats med apportegendom, kan den andra redogörelsen vara en redogörelse för övergången av egendom lämnad av den revisor som yttrar sig om apportegendomen. Om apportegendomen utgörs av en fastighet, kan den andra redogörelsen vara en kopia av köpebrevet för fastigheten. Läs mer om apport.

Hur lämnar jag in intyget eller den andra redogörelsen?

Bifoga intyget eller redogörelsen som en fil i e-tjänsten på ytj.fi antingen när du lämnar in din anmälan eller senare när bolaget har fått ett FO-nummer.

Läs våra anvisningar om hur du lämnar in en etableringsanmälan:

Utskriftsversion Uppdaterad 03.04.2020