Gå direkt till innehållet
Meny

Rivning och nybygge

I lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) föreskrivs om rivning och nybygge. Med det här avses ett byggnadsprojekt där ett gammalt bostadshus som bolaget äger rivs och nytt byggs istället.

Anmäl följande ärenden som anknyter till rivning och nybygge till handelsregistret:

Utskriftsversion Uppdaterad 31.05.2019