Bevaka ändringarna i ditt företags uppgifter

Vi skickar ditt företag ett e-postmeddelande när ändringsanmälan har kommit in till handelsregistret. Tjänsten är avgiftsfri, och det finns två förfaringssätt:

  • Alternativ 1: Företagets e-postadress finns antecknad i handelsregistret. Vi skickar ett automatiskt meddelande om inkommen ändringsanmälan, om e-postadressen fungerar.
  • Alternativ 2: E-postadressen har inte antecknats i handelsregistret, men du ingår ett avtal med PRS.

Alternativ 1: E-postadressen finns i handelsregistret – hur kan jag bevaka ändringarna i mitt företags uppgifter?

Om du har angett ditt företags e-postadress till handelsregistret och adressen fungerar, får du ett e-postmeddelande inom ungefär en timme från att din anmälan kom in och fördes in i handelsregistersystemet. Så här ser meddelandet ut.

Alternativ 2: E-postadressen finns inte i handelsregistret – hur kan jag bevaka ändringarna i mitt företags uppgifter?

Om ditt företags e-postadress inte finns antecknad i handelsregistret, kan du avgiftsfritt beställa en uppföljning av ändringar i det företags uppgifter som du företräder. Du kan beställa uppföljningen om du är ditt företags i handelsregistret antecknade företrädare, såsom styrelseledamot, verkställande direktör, bolagsman eller annan person med rätt att företräda företaget.

När det sker ändringar i företagets registeruppgifter som du håller på att följa upp, skickar handelsregistret de ändrade uppgifterna som textfil med e-post inom ungefär en timme från att ändringen registrerades eller anmälan antecknades som inkommen i handelsregistret.

Beställ uppföljning av ändringsuppgifter på en pappersblankett, som du undertecknar och skickar till PRS

  • antingen som skannad pdf-fil per e-post till tietopalvelut [at] prh.fi
  • eller per brev till
    Patent- och registerstyrelsen
    Informationstjänster
    00091 PRH.

Gå till beställningsblanketten för uppföljning av ändringsuppgifter (pdf).

Vad gör jag när jag får besked om ändringsanmälan?

När du har fått meddelandet kan du kontrollera anmälans detaljer i informationstjänsten Virre. Gå till Virre.

Kontakta genast handelsregistrets rådgivning om du efter att ha kontrollerat uppgifterna misstänker att någon utan tillstånd har lämnat in en anmälan i ditt företags namn. Se kontaktuppgifterna för handelsregistrets rådgivning.

Läs mer om hur du och ditt företag kan undvika bedrägeri.

Hur anmäler jag företagets e-postadress till handelsregistret?

Lämna in en anmälan om adressändring om du vill ange ditt företags e-postadress till handelsregistret eller om den ändras. Adressändringen är avgiftsfri.

Obs! Den e-postadress som du anger till handelsregistret är en officiell uppgift som visas i företagssökningen på ytj.fi och i andra företagsinformationstjänster.

Gör din adressändring på nätet i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill personliga nätbankkoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in en adressändring.

Kontroll av egna personuppgifter i handelsregistret

Du kan kontrollera vilka uppgifter om dig som har antecknats i handelsregistret. Se anvisningarna för kontrollen av egna personuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.11.2020