Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Edustamiseen oikeutetut

Tiedot osakeyhtiön edustamisoikeuksista täytyy pitää ajan tasalla kaupparekisterissä.

Yleisimmät edustamisoikeudet näkyvät PRH:n Virre-tietopalvelussa, josta esimerkiksi osakeyhtiön asiakkaat, yhteistyökumppanit ja rahoittajat voivat käydä tarkastamassa edustamisoikeudet.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä tai että hallitus voi antaa oikeuden jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai muulle nimetylle henkilölle.

Nimetylle henkilölle annettu edustamisoikeus tai prokura

Yhtiöjärjestyksen määräyksellä voidaan antaa hallitukselle oikeus antaa jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai muulle nimetylle henkilölle edustamisoikeuksia. Hallitus voi kuitenkin antaa kyseisiä edustamisoikeuksia vain, jos yhtiöjärjestys mahdollistaa sen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä asiasta esimerkiksi seuraavalla lauseella: "Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen."

Yrityksellä voi olla myös prokuristeja. Prokuroita hallitus voi antaa silloinkin, kun yhtiöjärjestys ei määrää niiden antamisesta mitään. Prokura on laajuudeltaan suppeampi kuin edustamisoikeus. Lue lisää prokuristeista ja prokuran antamisesta.

Jos olet osakeyhtiön perustaja, ilmoitat henkilöt perustamisilmoituksella. Jos teet muutosilmoituksen, pääset tästä tekemään henkilöitä koskevan muutoksen.

Yhtiöjärjestykseen perustuva osakeyhtiön edustaminen

Osakeyhtiölain mukaan hallitus edustaa osakeyhtiötä. Toimitusjohtaja edustaa osakeyhtiötä asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Yhtiöjärjestykseen voidaan myös ottaa määräys, jonka mukaan hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä.

Yhtiöjärjestyksissä yleisesti käytettyjä edustamismääräyksiä ovat seuraavat:

 • hallitus edustaa yhtiötä
 • hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä edustavat yhtiötä.

Lista sähköisessä palvelussa näkyvistä edustamisen tavoista

Poikkeaminen listan mukaisista edustamismääräyksistä ei ole suositeltavaa, sillä se vaikeuttaa käytännössä yhtiön toimintaa. Jos listan mukaisista määräyksistä poiketaan, yhtiön yhtiöjärjestykseen perustuva edustamisoikeus ei näy sähköisissä palveluissa, ja rekisteritiedoissa todetaan, että edustamistapa on saatavissa yhtiön asiakirjoista PRH:n asiakaspalvelusta.

Kaikille osakeyhtiöille

 • Hallituksen jäsen ja varajäsen kukin yksin
 • Hallituksen jäsen yksin
 • Hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen jäsenet kolme yhdessä
 • Hallituksen varajäsen yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin ja kolme hallituksen jäsentä yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsen ja varajäsen yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa ja hallituksen jäsenet kolme yhdessä

Osakeyhtiölakia soveltaville yhtiöille

 • Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä
 • Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen jäsen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa
 • Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kukin yksin
 • Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
 • Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kolme yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsen ja varajäsen yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin sekä toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja hallituksen varajäsen kukin yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kukin yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa ja hallituksen jäsenet kolme yhdessä

Asunto-osakeyhtiölakia soveltaville yhtiöille

 • Hallituksen jäsenet ja isännöitsijä kukin yksin
 • Hallituksen jäsen ja isännöitsijä yhdessä
 • Hallituksen jäsen ja isännöitsijä yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin, isännöitsijä ja hallituksen jäsen yhdessä.
 • Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä yhdessä, tai kumpikin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa
 • Isännöitsijä yksin
 • Isännöitsijä yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
 • Isännöitsijä yksin, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen kukin yksin
 • Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
 • Hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai yhtiön isännöitsijä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.
 • Hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa ja hallituksen jäsenet kolme yhdessä
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 30.01.2024