Gå direkt till innehållet
Meny

Hur kan jag kontrollera mina personuppgifter?

Du har rätt att kontrollera vilka personuppgifter som finns antecknade om dig i våra register eller att det inte finns uppgifter om dig i våra register. Det är avgiftsfritt att kontrollera egna uppgiftern Läs mer i dataskyddsbeskrivningarna för våra register. Gå till dataskyddsbeskrivningarna.

Du kan kontrollera dina uppgifter på följande sätt:

 1. I e-tjänsten på webbplatsen suomi.fi hittar du dina gällande rolluppgifter som är antecknade i handelsregistret.
 2. Lämna in en begäran till oss för att kontrollera dina personuppgifter. Tala om för oss vilket av våra register din begäran gäller.

1. E-tjänsten på suomi.fi visar dina gällande rolluppgifter i handelsregistret samt gällande uppdrag i föreningsregistret och i registret över religionssamfund

Suomi.fi är myndigheternas gemensamma webbplats.

På webbplatsen suomi.fi kan du logga in i e-tjänsten som visar dina i handelsregistret antecknade gällande roller som ansvarsperson i företag och sammanslutningar. Du behöver personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort) för att logga in.

Du kan också logga in i tjänsten och kontrollera om du har registrerats som namntecknare eller i något annat uppdrag i en förening, ett religionssamfund eller en handelskammare.

Gå till e-tjänsten på suomi.fi.Öppnas i en ny flik

2. Lämna in en begäran till oss för att kontrollera dina personuppgifter

Lämna in en begäran till oss för att kontrollera dina personuppgifter antingen

  • skriftligt (till exempel med en begäran skickad via skyddad e-post) eller
  • besök vår kundtjänst i Helsingfors. Dina uppgifter kommer att skickas så snabbt som möjligt.

Förbered dig att intyga din identitet. Gå till PRS kontaktuppgifter.

Vi måste försäkra oss om din identitet för att kunna skicka uppgifterna till rätt person. I samband med behandlingen av begäran för att kontrollera egna uppgifter kan vi be den som undertecknat begäran att identifiera sig på elektronisk väg.

Ange följande i din begäran:

  • Det PRS register, vars uppgifter gällande dig du vill kontrollera.
  • Ditt namn och personbeteckning eller födelsedatum om du inte har finländsk personbeteckning.
  • Dina kontaktuppgifter, såsom e-postadress eller telefonnummer, så att vi kan kontakta dig vid behov.
  • Din adress, dit vi skickar dina uppgifter.

Datera och underteckna din begäran och skicka den till oss antingen

Vi skickar uppgifterna inom 30 dagar till den adress du angett.

Får du meddelanden, nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden från PRS?

Du kan begära insyn i uppgifter som avser dig och som behandlats i PRS kommunikation och marknadsföring. Ange följande i din begäran:

 • vilka meddelanden du har fått från PRS (t.ex. kundmeddelanden)
 • till vilken adress du har fått meddelandena.

Skicka din begäran per e-post till viestinta(at)prh.fi

Ytterligare information

Vår kundservice ger ytterligare information om hur du kan kontrollera dina egna uppgifter. Gå till kontaktuppgifterna.

Läs mer om felaktiga personuppgifter i PRS register.

Utskriftsversion Uppdaterad 27.03.2023