Osuuskunnan sääntöjen muutos

Osuuskunnan kokous päättää sääntöjen muuttamisesta. Mikäli osuuskunnan kirjatuissa säännöissä tapahtuu muutos, on sääntöjä muutettava ja muutos ilmoitettava aina kaupparekisteriin. Muutos on hyväksyttävä osuuskunnan kokouksessa 2/3 enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä, ellei osuuskunnan säännöissä ole vaadittu tiukempaa enemmistöä tai useampaa kokousta. Joissakin tilanteissa osuuskunnan sääntöjen muutos edellyttää 9/10 kokouksessa annetuista äänistä tai muutokseen vaaditaan kaikkien kokouksessa edustettuina olevien kannatusta. Lisätietoja: ks. osuuskuntalaki 5 luku FINLEX-säädöstietopankki.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 14A
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Osuuskunnan kokouksen pöytäkirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
 • Uudet säännöt, jos kyseessä on kokonaismuutos
 • Kuitti käsittelymaksun 380 euroa suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.
 • Jos osuuskunnan sääntöjen muutos vaatii kaikkien jäsenten suostumuksen, on ilmoitukseen liitettävä selvitys suostumuksista. Selvitys voi olla toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä että, myös niiltä jäseniltä, jotka eivät ole olleet läsnä osuuskunnan kokouksessa hyväksymässä muutosta, on saatu kirjallinen suostumus. Vaihtoehtoisesti osuuskunnalle annetut kirjalliset suostumukset on liitettävä ilmoitukseen. Mikäli sen sijaan kaikki jäsenet ovat olleet osuuskunnan kokouksessa läsnä ja hyväksyneet muutoksen, ei erillistä selvitystä vaadita.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

 • Käsittelymaksu sääntöjen muutoksen ilmoittamisesta 275 euroa
 • Jos ilmoitettaisiin myös toiminimen muutos, menisi käsittelymaksua lisäksi 60 euroa
 • Rinnakkaistoiminimen ilmoittamisesta menisi lisäksi 60 euroa/nimi
 • Käsittelymaksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa.

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • 380 euroa, maksuun sisältyvät samalla rekisteröitävät henkilövaihdokset osuuskunnassa sekä muut asiat, joiden käsittelymaksu on 95 euroa tai 285 euroa.
 • Käsittelymaksu maksetaan etukäteen.

Siirry maksuohjeisiin

Siirry käsittelymaksujen hinnastoon

Määräajat

 • Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi. Päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.
 • Jos sääntöjen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos tulee kuitenkin ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa. Katso tarkemmin osuuskuntalain 5 luku 34 §, FINLEX-säädöstietopankki.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Vinkkejä

Osuuskunnan voimassaolevan sääntöjen sisällön voi tarkastaa helposti ennen muutoksen tekemistä Virre-tietopalvelustamme. Valitse Virre-tietopalvelun Otteet ja yhteisösäännöt osiosta rekisteriksi kaupparekisteri ja syötä y-tunnus. Poimi otteen tyypiksi Sähköiset yhteisösäännöt ja maksa tuote pankkitunnuksin tai luottokortilla. Osuuskunnan säännöt saat heti käyttöösi Virre-tietopalvelun Omat tuotteet –osioon ja voit tallentaa sen.

Osuuskunnan sääntömuutos voidaan tehdä osittaismuutoksena tai kokonaismuutoksena. Jos vain osa sääntöjen määräyksistä muuttuu, osuuskunnan kokouksen pöytäkirjaan merkitään muutettujen pykälien uusi sisältö kokonaisuudessaan ja pöytäkirja liitetään ilmoitukseen. Uutta sääntökokonaisuutta ei tarvitse oheistaa, vaan rekisteriviranomainen laatii sen käyttäen pohjana osuuskunnan voimassa olevia sääntöjä. Uudet osuuskunnan säännöt postitetaan otteen mukana rekisteröintipäivänä.

Osuuskunnan sääntöjen kokonaismuutos tehdään yleensä silloin, kun säännöt muutetaan kokonaan tai kun suuri osa sääntömääräyksistä muutetaan ja selvyyden vuoksi koko sääntömuutos on esitettävä osuuskunnan jäsenten hyväksyttäväksi. Sekä pöytäkirja että uusitut säännöt liitetään ilmoitukseen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.02.2021