Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kuinka haet osuuskunnan selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista?

Osuuskunnan kokous voi päättää selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista koskevan hakemuksen tekemisestä PRH:lle. Hakemus voidaan tehdä, kun osuuskunnan kokous on päättänyt hakemuksen tekemisestä.

Lue ohje: 1. Osuuskunta hakee selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista

Toinen tilanne on, että PRH määrää hakemuksesta osuuskunnan selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä, jos osuuskunta ei korjaa kaupparekisteritiedoissa olevia puutteita. Ennen tätä PRH kehottaa osuuskuntaa korjaamaan rekisteriin merkityissä tiedoissa olevat puutteet. Asian voi panna vireille osuuskunnan hallitus, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, osuuskunnan jäsen, velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa riippua asianmukaisesta rekisteröinnistä tai selvitystilaan määräämisestä.

Lue ohje: 2. Hakemus, kun osuuskunnan kaupparekisteritiedoissa on puutteita.

1. Osuuskunta hakee selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista

Tee kirjallinen vapaamuotoinen hakemus PRH:lle

Ilmoita hakemuksessa yhteystietosi. Pyydä hakemuksessa, että PRH määrää osuuskunnan selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä. Perustele pyyntö.

Jos haet selvitystilaan määräämistä, mainitse, ottaako hakija vastatakseen selvityskuluista ja ehdota tiettyä henkilöä selvitysmieheksi.Lue ohje: Missä tilanteissa PRH määrää selvitystilaan?

Liitä hakemukseen

  • Oikeaksi todistettu kopio tai ote osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta.
  • Jos haet selvitystilaan määräämistä, selvitysmiehen suostumus tehtävään.
  • Jos haet selvitystilaan määräämistä, henkilötietolomake, jossa on selvitysmiehen nimi ja henkilötunnus. Älä laita muuten hakemukseen henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Täytä ja tulosta: Henkilötietolomake. (pdf, 723.9 kt)

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Hakemuksen allekirjoittaa hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä hakemus maksaa?

Hakemus on maksuton.

Jos osuuskunta määrätään selvitystilaan, julkisen haasteen käsittelymaksu verkkolomakkeella on 155 euroa ja postitse lähetetyn julkisen haasteen hakemuksen käsittelymaksu on 210 euroa. Lue ohje: Missä tilanteissa PRH määrää selvitystilaan?

Miten jätät hakemuksen verkkolomakkeella?

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, siirry ohjeisiin.

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian hakemuksen jätät. Lisää hakemus ja muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Jos haet julkista haastetta, niin liitä mukaan myös sen maksukuitti. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Hakemus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät paperisen hakemuksen?

Postita hakemus, mahdollisen julkisen haasteen käsittelymaksukuitti ja muut tarvittavat liitteet osoitteeseen:
PRH
Oikeudellinen yksikkö
00091 PRH

Mitä tapahtuu selvitystilaan määräämisen jälkeen?

Sen jälkeen, kun osuuskunta on määrätty selvitystilaan, niin selvitysmies noudattaa vapaaehtoisen selvitystilan menettelyä. Seuraavaksi selvitysmies hakee julkisen haasteen.Ohjeet ja hinnat julkisen haasteen hakemiseen sekä osuuskunnan purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittamiseen.

Voit hakea julkista haastetta PRH:lta samalla hakemuksella kuin osuuskunnan selvitystilaan määräämistä. Voit hakea julkista haastetta myös erikseen.

Huomio! Julkinen haaste täytyy hakea, vaikka osuuskunnalla ei olisikaan velkaa.

2. Hakemus, kun osuuskunnan kaupparekisteritiedoissa on puutteita

Hakemuksen voi tehdä seuraavissa tilanteissa:

  • Toimikelpoista hallitusta ei ole merkitty kaupparekisteriin.
  • Tilinpäätösasiakirjoja ei ole PRH:n kehotuksesta huolimatta toimitettu rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä.
  • Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain tarkoittamaa edustajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin.

Tee kirjallinen, vapaamuotoinen hakemus PRH:lle

Ilmoita hakemuksessa yhteystietosi. Pyydä hakemuksessa, että PRH määrää osuuskunnan selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä. Perustele pyyntö ja kerro millä tavalla asia koskee hakijan oikeutta.

Jos haet selvitystilaan määräämistä, mainitse, ottaako hakija vastatakseen selvityskuluista ja ehdota tiettyä henkilöä selvitysmieheksi. Lue ohje: Missä tilanteissa PRH määrää selvitystilaan?

Liitä hakemukseen

  • Jos haet selvitystilaan määräämistä, selvitysmiehen suostumus tehtävään.
  • Jos haet selvitystilaan määräämista, liitä hakemukseen henkilötietolomake, jossa on ehdottamasi selvitysmiehen nimi ja henkilötunnus. Älä laita muuten hakemukseen henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Täytä ja tulosta: Henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt)

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Hakemuksen allekirjoittaa osuuskunnan hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, jäsen, velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa riippua asianmukaisesta rekisteröinnistä tai selvitystilaan määräämisestä.

Mitä hakemus maksaa?

Verkkolomakkeella jätetty hakemus maksaa 155 euroa ja paperinen postitse lähetetty hakemus maksaa 210 euroa. Maksa käsittelymaksu etukäteen ja liitä kuitti hakemukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Jos osuuskunta määrätään selvitystilaan, julkisen haasteen käsittelymaksu on 210 euroa. Lue ohje: Missä tilanteissa PRH määrää selvitystilaan?

Miten jätät hakemuksen verkkolomakkeella?

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, siirry ohjeisiin.

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian hakemuksen jätät. Lisää hakemus ja muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Jos haet julkista haastetta, niin liitä mukaan myös sen maksukuitti. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Hakemus kaupparekisteriin.

Miten jätät paperisen hakemuksen?

Postita hakemus, kuitti mahdollisen julkisen haasteen käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet osoitteeseen:
PRH
Oikeudellinen yksikkö
00091 PRH

Mitä tapahtuu selvitystilaan määräämisen jälkeen?

Sen jälkeen, kun osuuskunta on määrätty selvitystilaan, niin selvitysmies noudattaa vapaaehtoisen selvitystilan menettelyä. Seuraavaksi selvitysmies hakee julkisen haasteen. Ohjeet ja hinnat julkisen haasteen hakemiseen sekä osuuskunnan purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittamiseen.

Voit hakea julkista haastetta PRH:lta samalla hakemuksella kuin osuuskunnan selvitystilaan määräämistä. Voit hakea julkista haastetta myös erikseen.

Huomio! Julkinen haaste täytyy hakea, vaikka osuuskunnalla ei olisikaan velkaa.

Mitä PRH tekee?

Lue lisää PRH:n menettelystä ja poistamisen vaikutuksista osuuskunnalle.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Lue lisää säädöstietopankki Finlexistä: Osuuskuntalaki 23 luku 3, 4 ja 5 §Avautuu uuteen välilehteen

Lue lisää säädöstietopankki Finlexistä: Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 30.11.2023