Kuinka haet osuuskunnan selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista?

Osuuskunnan kokous voi päättää selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista koskevan hakemuksen tekemisestä PRH:lle. Hakemus voidaan tehdä, kun osuuskunnan kokous on päättänyt hakemuksen tekemisestä.

Lue ohje: 1. Osuuskunta hakee selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista

Toinen tilanne on, että PRH määrää hakemuksesta osuuskunnan selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä, jos osuuskunta ei korjaa kaupparekisteritiedoissa olevia puutteita. Ennen tätä PRH kehottaa osuuskuntaa korjaamaan rekisteriin merkityissä tiedoissa olevat puutteet. Asian voi panna vireille osuuskunnan hallitus, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, osuuskunnan jäsen, velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa riippua asianmukaisesta rekisteröinnistä tai selvitystilaan määräämisestä.

Lue ohje: 2. Hakemus, kun osuuskunnan kaupparekisteritiedoissa on puutteita.

1. Osuuskunta hakee selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista

Tee kirjallinen vapaamuotoinen hakemus PRH:lle

Ilmoita hakemuksessa yhteystietosi. Pyydä hakemuksessa, että PRH määrää osuuskunnan selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä. Perustele pyyntö.

Jos haet selvitystilaan määräämistä, mainitse, ottaako hakija vastatakseen selvityskuluista ja ehdota tiettyä henkilöä selvitysmieheksi. Lue ohje: Missä tilanteissa PRH määrää selvitystilaan?

Liitä hakemukseen

  • Oikeaksi todistettu kopio tai ote osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta.
  • Jos haet selvitystilaan määräämistä, selvitysmiehen suostumus tehtävään.
  • Jos haet selvitystilaan määräämistä, henkilötietolomake, jossa on selvitysmiehen nimi ja henkilötunnus. Älä laita muuten hakemukseen henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Täytä ja tulosta: Henkilötietolomake (pdf).
    Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Hakemuksen allekirjoittaa hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä hakemus maksaa?

Hakemus on maksuton.

Jos osuuskunta määrätään selvitystilaan, julkisen haasteen käsittelymaksu on 210 euroa. Lue ohje: Missä tilanteissa PRH määrää selvitystilaan?

Hakemuksen lähettäminen

Lähetä hakemus postitse osoitteeseen:

PRH, Oikeudellinen yksikkö
00091 PRH

tai

sähköpostitse pdf-tiedostona osoitteella valvonta@prh.fi.

Jos ilmoitat henkilötunnuksia, lähetä hakemus postitse tai suojatulla sähköpostilla PRH:n kirjaamoon. Lue lisää suojatun sähköpostin lähettämisestä.

2. Hakemus, kun osuuskunnan kaupparekisteritiedoissa on puutteita

Hakemuksen voi tehdä seuraavissa tilanteissa:

  • Toimikelpoista hallitusta ei ole merkitty kaupparekisteriin.
  • Tilinpäätösasiakirjoja ei ole PRH:n kehotuksesta huolimatta toimitettu rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä.
  • Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain tarkoittamaa edustajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin.

Tee kirjallinen, vapaamuotoinen hakemus PRH:lle

Ilmoita hakemuksessa yhteystietosi. Pyydä hakemuksessa, että PRH määrää osuuskunnan selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä. Perustele pyyntö.

Jos haet selvitystilaan määräämistä, mainitse, ottaako hakija vastatakseen selvityskuluista ja ehdota tiettyä henkilöä selvitysmieheksi. Lue ohje: Missä tilanteissa PRH määrää selvitystilaan?

Liitä hakemukseen

  • Jos haet selvitystilaan määräämistä, selvitysmiehen suostumus tehtävään.
  • Jos haet selvitystilaan määräämista, liitä hakemukseen henkilötietolomake, jossa on ehdottamasi selvitysmiehen nimi ja henkilötunnus. Älä laita muuten hakemukseen henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Täytä ja tulosta: Henkilötietolomake (pdf).

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Hakemuksen allekirjoittaa osuuskunnan hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, jäsen, velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa riippua asianmukaisesta rekisteröinnistä tai selvitystilaan määräämisestä.

Mitä hakemus maksaa?

Hakemuksen käsittelymaksu on 210 euroa. Maksa käsittelymaksu etukäteen ja liitä kuitti hakemukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Jos osuuskunta määrätään selvitystilaan, julkisen haasteen käsittelymaksu on 210 euroa. Lue ohje: Missä tilanteissa PRH määrää selvitystilaan?

Hakemuksen lähettäminen

Lähetä hakemus postitse osoitteeseen:

PRH, Oikeudellinen yksikkö
00091 PRH

tai

sähköpostitse pdf-tiedostona osoitteella valvonta@prh.fi.

Jos ilmoitat henkilötunnuksia, lähetä hakemus postitse tai suojatulla sähköpostilla PRH:n kirjaamoon. Lue lisää suojatun sähköpostin lähettämisestä.

Mitä PRH tekee?

Lue lisää PRH:n menettelystä ja poistamisen vaikutuksista osuuskunnalle.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Lue lisää säädöstietopankki Finlexistä: Osuuskuntalaki 23 luku 3, 4 ja 5 §

Lue lisää säädöstietopankki Finlexistä: Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.05.2021