Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä

Yritysmuoto
1.7.20202.1.2020
2.1.2019
2.1.2018
Osakeyhtiö
261 257
266 134 272 084
270 553
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
222 053
218 656 208 599 204 031
Asunto-osakeyhtiö
89 413
89 008 88 014 89 134
Kommandiittiyhtiö 25 788
26 207
26 820
28 279
Avoin yhtiö
9 056
9 265
9 537
10 054
Osuuskunta
3 685
3 873
4 276
4 229
Sivuliike
1 232
1 224
1 212
1 184
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 2 535
1 082
0 0
Aatteellinen yhdistys (*)
536
529
484
442
Julkinen osakeyhtiö
266
264 260
248
Osuuspankki
166
172
181
192
Säätiö (*) 46
44
43
41
Keskinäinen vakuutusyhtiö
32
32
32
33
Säästöpankki 14
16
19
19
Asumisoikeusyhdistys
17
17
17
17
Vakuutusosakeyhtiö
13
13
16 16
Vakuutusyhdistys
7
7 7
7
Valtion liikelaitos 3
3 3
3
Eurooppayhtiö
1 1 1 1
Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä
1
1 1
1
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike
1
1
1 1
Hypoteekkiyhdistys
1
1 1 1
Julkinen vakuutusosakeyhtiö
1
1
0 0
Yhteensä 616 124
616 551
611 608
608 486

x)= Lukuun sisältyvät kaupparekisteriin merkityt säätiöt ja aattelliset yhdistykset. Kaupparekisteriin on ilmoitettava ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.07.2020