Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä

Yritysmuoto
2.1.2020
2.1.2019
2.1.2018
Osakeyhtiö
266 134 272 084
270 553
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
218 656 208 599 204 031
Asunto-osakeyhtiö
89 008 88 014 89 134
Kommandiittiyhtiö 26 207
26 820
28 279
Avoin yhtiö
9 265
9 537
10 054
Osuuskunta
3 873
4 276
4 229
Sivuliike
1 224
1 212
1 184
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 1 082
0 0
Aatteellinen yhdistys (*)
529
484
442
Julkinen osakeyhtiö
264 260
248
Osuuspankki
172
181
192
Säätiö (*) 44
43
41
Keskinäinen vakuutusyhtiö
32
32
33
Säästöpankki 16
19
19
Asumisoikeusyhdistys
17
17
17
Vakuutusosakeyhtiö
13
16 16
Vakuutusyhdistys
7 7
7
Valtion liikelaitos 3 3
3
Eurooppayhtiö
1 1 1
Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä
1 1
1
Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän sivuliike
1
1 1
Hypoteekkiyhdistys
1 1 1
Julkinen vakuutusosakeyhtiö
1
0 0
Yhteensä 616 551
611 608
608 486

x)= Lukuun sisältyvät kaupparekisteriin merkityt säätiöt ja aattelliset yhdistykset. Kaupparekisteriin on ilmoitettava ainoastaan ne säätiöt ja aatteelliset yhdistykset, joilla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.05.2020