Osakeyhtiön perustamisilmoitus

Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. Rekisteröintiä varten yhtiön täytyy tehdä perustamisilmoitus, jolla samalla kertaa voi ilmoittaa myös Verohallinnon rekistereihin. PRH käsittelee kaupparekisteriä koskevat ilmoituksen osat ja Verohallinto sen rekistereitä koskevat osat.

Yrityksen nimen valinta on tärkeää. Voit tutkia yrityksen nimiä eli toiminimiä ennakkoon PRH:n yrityksen nimipalvelussa. Siirry nimipalveluun.

Osakepääoma

Osakeyhtiön osakepääomalla ei ole vähimmäismäärää. Voit perustaa osakeyhtiön ilman osakepääomaa tai osakepääomalla.

Jos osakepääomaa ei ole, kaupparekisteritietoihin osakepääoman määräksi rekisteröidään nolla euroa.

Osakeyhtiön perustaminen netissä YTJ-palvelussa on mahdollista vain, jos osakepääoma on nolla euroa.

Jos perustat osakeyhtiön, jolla on osakepääoma, siirry paperilomakkeella ilmoittamiseen.

Miten teet perustamisilmoituksen ja samalla perustat osakeyhtiön?

Voit tehdä osakeyhtiön perustamisilmoituksen ja samalla perustaa yhtiön netissä YTJ-palvelussa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Osakkeenmerkitsijät ovat täysi-ikäisiä luonnollisia henkilöitä ja heillä sekä hallituksen jäsenillä, mahdollisella toimitusjohtajalla on suomalainen henkilötunnus ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).
  • Yhtiölle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys.
  • Osakkeilla ei ole merkintähintaa, ja osakepääoma on nolla euroa.
  • Mahdollisilla tilintarkastajilla prokuristeilla ja edustamiseen oikeutetuilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus. Lue lisää edustamiseen oikeutetuista ja lue luvista ETAn ulkopuolella pysyvästi asuville.

Kun yllä luetellut ehdot eivät täyty, siirry paperilomakkeella ilmoittamiseen.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan jatkaminen osakeyhtiönä

Jos haluat, että yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaa jatketaan osakeyhtiönä, tai että yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimi lakkautetaan samalla kun osakeyhtiö rekisteröidään, tee osakeyhtiön perustamisilmoitus paperilomakkeella pyytäen molempien ilmoitusten samanaikaista käsittelyä. Lue lisää yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan jatkamisesta osakeyhtiönä.

Mitä ilmoitat netissä YTJ-palvelussa?

Kun ilmoitat YTJ-palvelussa, muodostaa palvelu automaattisesti perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Ilmoita seuraavia tietoja:

  • osakeyhtiön toiminimi, toimiala, tilikausi, kotipaikka sekä mahdolliset aputoiminimet ja niiden toimialat. Lue lisää toimialan muotoilusta.
  • hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan nimet ja henkilötunnukset
  • mahdollisten tilintarkastajien, prokuristien tai edustamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja henkilötunnukset.

Mitä maksaa?

Hinta netissä on 275 euroa, jonka maksat YTJ-palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen.

Aputoiminimi maksaa 60 euroa / aputoiminimi. Lue lisää aputoiminimestä.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.


Jos ilmoitat paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi ja hinta kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Rekisteröinnin jälkeen: tee edunsaajailmoitus kaupparekisteriin

Saat kaupparekisteriotteen, kun PRH on rekisteröinyt yhtiön kaupparekisteriin.

Rekisteröinnin jälkeen uuden osakeyhtiön täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Ilmoitus on maksuton. Lue lisää edunsaajista ja ilmoittamisesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.02.2020