Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kaupparekisterin ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksuhinnasto

Maksut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen PRH:n maksullisista suoritteista. Löydät linkin voimassa olevaan maksuasetukseen PRH:ta koskeva lainsäädäntö -sivulta.

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksujen ALV on 0 % lukuun ottamatta painatusrekisteri-ilmoituksia, joiden ALV on 24 %.

Hinnastoon on merkitty hinnat sähköisille ja paperisille ilmoituksille ja hakemuksille.

Sähköinen ilmoitus YTJ-palvelussa maksetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen.

Huomaa: Jos osakeyhtiön tai sivuliikkeen ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä YTJ-palvelussa, voit tehdä sähköisen ilmoituksen tai hakemuksen verkkolomakkeella sähköisen ilmoituksen hinnalla.

Verkkolomakkeella (osakeyhtiöt ja sivuliikkeet tietyissä ilmoituksissa) ja paperilomakkeella jätettävissä ilmoituksissa maksu täytyy yleensä maksaa etukäteen ja liittää kuitti ilmoitukseen.

Joidenkin hakemusten ja viivästyneen tilinpäätöksen käsittelymaksua ei makseta etukäteen, vaan PRH lähettää käsittelymaksusta laskun sen jälkeen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Tutustu tarkemmin käsittelymaksujen ohjeisiin.

Siirry hinnastoon

  Perustaminen, kaikki yritysmuodot

  Muutokset ja lopettamiset yritysmuodoittain:

  Sulautumis- ja jakautumisasiat, kaikki yritysmuodot

  Selvitystila- ja konkurssiasiat, kaikki yritysmuodot

  Muut hakemukset, kaikki yritysmuodot

  Painatusrekisteri-ilmoitukset, kaikki yritysmuodot

  Siirry LEI-tunnuksen hinnastoon ja maksuohjeisiin.

  Perustaminen, kaikki yritysmuodot

  Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %) Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
  Osakeyhtiön ohjattu perustaminen YTJ-palvelussa
  240,00 Ei mahdollinen
  Osakeyhtiön perustamisilmoitus
  320,00 380,00
  Sivuliikkeen perustamisilmoitus
  320,00 380,00
  Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisilmoitus
  320,00 Ei mahdollinen
  Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) perustamisilmoitus
  60,00 115,00
  Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin 60,00 115,00
  Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus
  Ei mahdollinen 240,00
  Muun yritysmuodon (esimerkiksi osuuskunta, yhdistys) perustamisilmoitus
  Ei mahdollinen 380,00
  Aputoiminimen ilmoittaminen
  60,00 / nimi 115,00 / nimi

  Muutokset ja lopettamiset yritysmuodoittain

  Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja vakuutusosakeyhtiö

  Palvelu Sähköinen ilmoitus
  (€, sis. ALV 0 %)
  Paperi-ilmoitus
  (€, sis. ALV 0 %)
  Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton Maksuton
  Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen Maksuton Maksuton
  Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan tai isännöitsijän ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä (linkistä pääset ohjeeseen, jossa esimerkkejä hinnoista) 40,00 / asia 40,00 / asia + 55,00 / ilmoitus
  Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä Maksuton Maksuton
  Yhtiöjärjestyksen muutos 240,00

  Yhtiöjärjestyksen muutoksessa sähköisen ilmoituksen hintaan sisältyvät osakeyhtiön kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella.

  Sähköisen ilmoituksen hintaan eivät sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 240 euron lisäksi 60 euroa / nimi.

  Yhtiöjärjestykseen merkityn tilikauden muutoksesta veloitetaan lisäksi 40 euroa.
  380,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset.

  Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos uuteen sähköiseen muotoon yhtiöjärjestyksen sisältöä muuttamatta. Maksuton Ei mahdollinen
  Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
  Osakepääoman ja osakkeiden muutos (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät osakepääoman ja osakkeiden muutokset):
  - osakeanti
  - osakeantipäätöksen muuttaminen
  - vanhan osakeantipäätöksen poisto
  - hallitukselle annettu valtuutus
  - optiopäätöksen muuttaminen tai poisto
  - osakepääoman korotus
  - osakepääomasijoitus
  - rahastokorotus
  - osakkeiden lukumäärän muutos
  - uusien osakkeiden rekisteröiminen
  - osakkeiden mitätöinti
  - osakkeiden muuntaminen
  - osakepääoman alentaminen ilman kuulutusta.
  240,00

  Sähköisen ilmoituksen hintaan ei sisälly muita ilmoituksia.
  295,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Osakepääoman alentaminen sisältäen kuulutushakemuksen 620,00 (240,00 + 380,00)

  Sähköisen ilmoituksen hintaan ei sisälly muita ilmoituksia.
  520,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Osakepääoman menettäminen tai osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto 40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille)
  95,00
  Vähemmistöosakkeet: ilmoitus lunastusoikeuden tai velvollisuuden syntymisestä
  40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00
  Vähemmistöosakkeet: ilmoitus lunastusoikeuden tai velvollisuuden lakkaamisesta 40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00
  Vähemmistöosakkeet: ilmoitus uskotun miehen selonteosta
  40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00
  Vähemmistöosakkeet: ilmoitus välitystuomiosta
  40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00
  Optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antaminen (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät optioiden ja muiden erityisten oikeuksien päätökset) 380,00

  Sähköisen ilmoituksen hintaan ei sisälly muita ilmoituksia.
  435,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Yritysmuodon muutos asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi 320,00 380,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi ja julkisen osakeyhtiön muuttaminen yksityiseksi osakeyhtiöksi
  320,00 380,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Yritysmuodon muutos sisältäen kuulutushakemuksen 700,00 520,00
  Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ilmoitus yhtiömuodon rekisteröimiseksi Ei mahdollinen Maksuton
  Asiakirjan julkistaminen muulla kielellä (vieraskielinen asiakirja)
  40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille)
  95,00
  Muu muutos (esim. aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto tai tilikauden muutos, mikäli se ei vaadi yhtiöjärjestyksen muutosta) 40,00 / asia 95,00 / ilmoitus
  Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Maksuton Maksuton
  Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä 85,00 85,00
  Yhtiön purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittaminen Maksuton (lopputilityksen ilmoittaminen sähköisesti mahdollista, kun yritys on vielä rekisterissä)
  Maksuton
  Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö). Linkistä pääset edunsaajailmoituksen ohjeeseen.
  Maksuton Maksuton
  Saneerausmenettelyä koskeva ilmoitus
  40,00 (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille)
  95,00

  Takaisin ylös

  Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä)

  Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
  Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
  Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton Maksuton
  Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on jo Y-tunnus, mutta joka ei ole kaupparekisterissä, ilmoittaa tietonsa kaupparekisteriin. 60,00 115,00
  Prokuristin ilmoittaminen 40,00 95,00
  Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä Maksuton Maksuton
  Toiminimen muutos 60,00
  115,00
  Rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
  Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
  Muu muutos (esim. kotipaikan tai toimialan muutos, aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto) 40,00 / asia 95,00 / ilmoitus
  Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Maksuton
  Maksuton
  Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
  85,00
  85,00
  Elinkeinotoiminnan lopettaminen
  Maksuton Maksuton

  Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

  Palvelu
  Sähköinen ilmoitus
  (€, sis. ALV 0 %)
  Paperi-ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
  Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton
  Maksuton
  Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen Ei mahdollinen
  Maksuton
  Muutos osakeyhtiöksi Ei mahdollinen 380,00
  Toimitusjohtajan tai prokuristin ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä 40,00 / asia 40,00 / asia + 55,00 / ilmoitus
  Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä Maksuton Maksuton
  Yhtiösopimuksen muutos
  120,00

  Yhtiösopimuksen muutoksessa sähköisen ilmoituksen hintaan sisältyvät yhtiömiesten muutos, toimialan muutos ja yhtiön kotipaikan muutos sekä muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. Sähköisen ilmoituksen hintaan eivät sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 120 euron lisäksi 60 euroa / nimi.
  190,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
  Muu muutos (esim. aputoiminimen tai rinnakkaistoiminimen poisto) 40,00 / asia 95,00 / ilmoitus
  Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Maksuton Maksuton
  Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä 85,00 85,00
  Yhtiön purkaminen Ei mahdollinen
  Maksuton
  Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (linkistä pääset edunsaajailmoituksen ohjeeseen.)
  Maksuton
  Maksuton

  Osuuskunta, keskinäinen vakuutusyhtiö, osuuspankki ja säästöpankki

  Palvelu Sähköinen ilmoitus
  (€, sis. ALV 0 %)
  Paperi-ilmoitus
  (€, sis. ALV 0 %)
  Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton Maksuton
  Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen Ei mahdollinen Maksuton
  Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä 40,00 / asia 40,00 / asia + 55,00 / ilmoitus
  Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä Maksuton Maksuton
  Sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutos 240,00

  Sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutoksessa sähköisen ilmoituksen hintaan sisältyvät kotipaikan muutos, toimialan muutos ja muutos yhtiön edustamisessa aseman perusteella. Sähköisen ilmoituksen hintaan eivät sisälly toiminimen muutos tai rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen. Niistä veloitetaan 240 euron lisäksi 60 euroa / nimi.
  380,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Aputoiminimen ilmoittaminen 60,00 / nimi 115,00 / nimi
  Osuuspääoman menettäminen tai osuuspääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto Ei mahdollinen 95,00
  Pääoman ja osakkeiden muutos (hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät pääoman ja osakkeiden muutokset), esimerkiksi:
  - osakeanti
  - osakeantipäätöksen muuttaminen
  - vanhan osakeantipäätöksen poisto
  hallitukselle annettu valtuutus
  - optiopäätöksen muuttaminen tai poisto
  - osakepääoman korotus
  - osakepääomasijoitus
  - rahastokorotus
  - osakkeiden lukumäärän muutos
  - uusien osakkeiden rekisteröiminen
  - osakkeiden mitätöinti
  - osakkeiden muuntaminen
  - osakepääoman alentaminen ilman kuulutusta.
  Ei mahdollinen 295,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Osakepääoman alentaminen sisältäen kuulutushakemuksen Ei mahdollinen 520,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antaminen ( hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät optioiden ja muiden erityisten oikeuksien päätökset) Ei mahdollinen 435,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Yritysmuodon muutos ilman kuulutushakemusta Ei mahdollinen 380,00
  Yritysmuodon muutos sisältäen kuulutushakemuksen Ei mahdollinen 520,00
  Muu muutos (Esim. aputoiminimen poisto, tilikauden muutos, mikäli se ei vaadi sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutosta. Muun muutoksen hinta koskee myös hallintoneuvoston ilmoittamista paperilomakkeilla.) 40,00 / asia 95,00 / ilmoitus
  Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Maksuton
  Maksuton
  Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä 85,00
  85,00
  Yhtiön purkautumisen ja lopputilityksen ilmoittaminen Maksuton (lopputilityksen ilmoittaminen sähköisesti mahdollista, kun yritys on vielä rekisterissä)
  Maksuton
  Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (linkistä pääset edunsaajailmoituksen ohjeeseen)
  Maksuton Maksuton

  Takaisin ylös

  Muut yritysmuodot

  Huomio! Sivuliikkeen muutosilmoitus on maksuton, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Sivuliikkeen elinkeinonharjoittaja on osakeyhtiömuotoinen yhtiö.
  2. Elinkeinonharjoittajan kotipaikka on Euroopan unionin jäsenmaassa.
  3. Ilmoitus ei koske aputoiminimeä.
  Palvelu Sähköinen ilmoitus (€, sis. ALV 0 %)
  Paperi-ilmoitus
  (€, sis. ALV 0 %)
  Osoite- ja yhteystietojen muutos Maksuton Maksuton
  Kaupparekisteriin ennen 1.1.1994 rekisteröidyn elinkeinonharjoittajan rekisteriin merkityissä tehtävissä olevien henkilöiden henkilötunnuksen ilmoittaminen Ei mahdollinen
  Maksuton
  Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan ilmoittaminen tai ilmoitus tehtävän päättymisestä
  40,00 / asia
  40,00 / asia + 55,00 / ilmoitus
  Henkilön oma ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä
  Maksuton
  Maksuton
  Sääntöjen tai yhdistysjärjestyksen muutos
  Ei mahdollinen
  380,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Yritysmuodon muutos
  Ei mahdollinen 380,00
  Aputoiminimen ilmoittaminen
  Ei mahdollinen
  115,00 / nimi
  Pääomatietojen muutos: peruspääoman korotus, kantarahaston korotus, takuupääoman alentaminen ja takaisinmaksu
  Ei mahdollinen
  295,00

  Paperi-ilmoituksessa hintaan sisältyvät samalla ilmoituksella tehtävät muut, samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvat muutosilmoitukset. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu.
  Pääoman menettäminen
  Ei mahdollinen
  95,00
  Muu muutos (esim. aputoiminimen poisto)
  Ei mahdollinen
  95,00 / ilmoitus
  Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
  Maksuton
  Maksuton
  Tilinpäätöksen ilmoittaminen, kun tilinpäätös ilmoitetaan rekisteriin myöhemmin kuin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
  85,00
  85,00
  Lopettamisilmoitus
  Maksuton
  Maksuton
  Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen (asumisoikeusyhdistys, vakuutusyhdistys, eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä, eurooppayhtiö, hypoteekkiyhdistys). Linkistä pääset edunsaajailmoituksen ohjeeseen.
  Maksuton
  Maksuton

  Sulautumis- ja jakautumisasiat

  Palvelu Sähköinen ilmoitus tai hakemus
  (€, sis. ALV 0 %)
  Paperi-ilmoitus tai hakemus (€, sis. ALV 0 %)
  Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen (hinta sisältää suunnitelmaan liittyvän toiminimen muutoksen tai rinnakkaistoiminimen) 185,00 / yhtiö
  240,00 / yhtiö
  Hakemus kuulutuksen antamiseksi sulautumisasiassa 380,00 / kuulutettava yhtiö
  435,00 / kuulutettava yhtiö
  Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 185,00 / yhtiö
  240,00 / yhtiö
  Ilmoitus sulautumisen hylkäämisestä tai raukeamisesta
  40,00 / yhtiö
  95,00
  Jakautumissuunnitelman ilmoittaminen
  185,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille)
  240,00 / yhtiö
  Hakemus kuulutuksen antamiseksi jakautumisasiassa
  380,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 435,00 / kuulutettava yhtiö
  Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta
  185,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 240,00 / yhtiö
  Ilmoitus jakautumisen hylkäämisestä tai raukeamisesta
  40,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00

  Osakeyhtiöille on esimerkkejä maksuista seuraavissa ohjeissa:

  Selvitystila- ja konkurssiasiat

  Palvelu Sähköinen ilmoitus tai hakemus (€, sis. ALV 0 %)
  Paperi-ilmoitus tai -hakemus
  (€, sis. ALV 0 %)
  Ilmoitus selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröimiseksi 40,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00
  Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 40,00 95,00
  Hakemus julkisesta haasteesta velkojille 155,00 210,00
  Hakemus rekisteristä poistetun yhtiön määräämiseksi selvitystilaan
  40,00 95,00
  Ilmoitus selvitystilan jatkamisesta 40,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00
  Ilmoitus selvitystilan lopettamisesta 40,00 / yhtiö (sähköinen ilmoitus mahdollinen vain osakeyhtiöille) 95,00

  Muut hakemukset

  Palvelu Sähköinen hakemus (€, sis. ALV 0 %) Paperihakemus
  (€, sis. ALV 0 %)
  Hakemus osakeyhtiön ylikurssi- tai vararahaston alentamiseen 155,00
  210,00
  Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 155,00 210,00
  Hakemus toimia poikkeusluvalla:

  -osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana
  - osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä
  - asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä
  - yksityisenä elinkeinonharjoittajana
  - avoimen yhtiön yhtiömiehenä ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä
  - eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana
  65,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen.

  Sähköinen hakemus mahdollinen vain osakeyhtiön johto- tai vastuutehtävissä olevalle
  120,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen.
  Hakemus toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi
  Ei mahdollinen
  400,00
  Lupa sivuliikkeen perustamiselle Suomeen
  65,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen. 120,00 + laskutuslisä 6,50. Laskutetaan jälkikäteen.

  Painatusrekisteri-ilmoitukset

  Painatusrekisteri-ilmoitusta ei voi tehdä sähköisesti.

  Palvelu Perushinta (€) ALV 24% Hinta (€, sis. ALV 24 %), maksetaan etukäteen
  Painatusrekisteri-ilmoitus 55,00 13,20 68,20
  Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 21.11.2023