Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Henkilötiedot kaupparekisterissä

Kaupparekisteri on yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja kaupparekisteriin merkityistä asioista ja ilmoituksista liitteineen.

Kaupparekisterissä on lähes 1,6 miljoonan henkilön henkilötiedot.

Vuoteen 2014 asti kaikki kaupparekisteriin ilmoitetut tiedot olivat julkisia.

Yrityksen kaupparekisterissä voimassa olevat tiedot näytetään otteessa. Lue lisää kaupparekisteriotteesta.

Mitä tietoja ilmoitetaan henkilöstä?

Kaupparekisteriin ilmoitetaan henkilöstä seuraavat tiedot:

 • täydellinen nimi
 • suomalainen henkilötunnus
 • kansalaisuus
 • kotikunta.

Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, ilmoitetaan syntymäaika. Ulkomailla asuvista henkilöistä ilmoitetaan kotikunnan sijasta kotiosoite.

Lisäksi kaupparekisteriin ilmoitetaan henkilötietona esimerkiksi vastuutehtävä (rooli) yrityksessä, kuten hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja.

Älä anna henkilötunnusta ja kotiosoitetta ellei erikseen pyydetä. Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja, kuten terveystietoja.

Mitä tietoja ei saa ilmoittaa?

Anna suomalainen henkilötunnus ja kotiosoite ainoastaan silloin, kun ilmoituksessa nimenomaisesti pyydetään niitä.  

Älä ilmoita esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • terveystiedot (mukaan lukien maininta sairauslomasta, vaikka sairausloman syytä ei ole avattu)
 • tieto siitä, että henkilö on edunvalvonnan alaisuudessa
 • tieto henkilön turvakiellosta tai turvakiellon alaisista tiedoista
 • passinumero (lukuun ottamatta passikopiota, jos se vaaditaan ilmoituksen liitteeksi ulkomaalaisen henkilön rekisteröintiä varten. Kaupparekisteriin toimitetut passikopiot eivät ole julkisia.)
 • yhteystiedot, joita yritys ei halua julkisiksi
 • liikesalaisuudet tai muut tiedot, joita yritys ei halua julkisiksi
 • muut arkaluonteiset tiedot.

Tarkat menettelyt ilmoitusten käsittelyssä

PRH:lla on tarkat menettelyt ilmoitusten käsittelyssä tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja tarkat sopimukset kaupparekisteritietoa hyödyntävien toimijoiden kanssa.

Henkilötietojen käsittelystä ja luovuttamisesta kerrotaan kaupparekisterin tietosuojaselosteessa.

PRH luovuttaa tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitteesta kaupparekisteristä vain tilanteissa, joissa julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Muissa tapauksissa ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitteen sijasta luovutetaan tieto henkilön asuinmaasta.

Lue lisää kaupparekisterin tietosuojaselosteesta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 20.10.2023