Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Lomakkeet osakeyhtiön perustamisilmoitusta varten

Voit perustaa osakeyhtiön myös netissä YTJ-palvelussa. Lue ohjeet osakeyhtiön perustamisilmoituksesta YTJ-palvelussa.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi kuin YTJ-palvelussa.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Milloin ilmoitat?

Tee perustamisilmoitus kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun osakeyhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu. Jos ilmoitus myöhästyy, osakeyhtiön perustaminen raukeaa eli yhtiötä ei synny.

Miten ilmoitat paperilomakkeilla?

Tarvitset ilmoituslomakkeet (Y-lomake ja liitelomakkeet).

Voit ilmoittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla: käyttämällä

 • joko valmista perustamispakettia
 • tai täyttämällä lomakkeet: Y1, liitelomake 1 ja henkilötietolomake.

Valmis perustamispaketti

Valmiissa perustamispaketissa on asiakirjapohjat perustamissopimukselle ja yhtiöjärjestykselle sekä ilmoituslomakkeet ja ohjeet. Osakkeet täytyy maksaa rahalla.

Avaa perustamispaketti. (pdf, 1.2 Mt)

Lomakkeet Y1, liitelomake 1 ja henkilötietolomake

Jos et käytä perustamispakettia ja sinulla on valmiina perustamissopimus ja muut asiakirjat, tee ilmoitus Y1-lomakkeella, 1-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella.

Avaa Y1-lomake (pdf, 0.3 MB), 1-liitelomake (pdf, 0.9 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Toimi näin

Tallenna lomakkeet ensin omalle koneellesi täyttämistä varten.

Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella.

Huomaa, että voit ilmoittaa vain hyväksytyn tilintarkastajan ja varatilintarkastajan (HT, KHT).

Kaikki ilmoittamasi tiedot ja asiakirjat ovat julkisia henkilötietolomaketta ja mahdollisia passikopioita lukuun ottamatta. Älä liitä ilmoitukseen muita asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Lähetä lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja kaikki muut tarvittavat liitteet (katso alla kohta Mitä liitteitä) kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Kuka allekirjoittaa?

Joku hallituksen varsinaisista jäsenistä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä liitteitä?

Paperilomakkeella ilmoittaessa liitä seuraavat asiakirjat:

 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • Osakeyhtiön perustamissopimus alkuperäisenä
 • Kopio yhtiöjärjestyksestä. Tutustu esimerkkeihin yhtiöjärjestyksestä.
 • Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä (valmis kenttä lomakkeella tai erillinen liite)
 • Yhtiön tilintarkastajien todistus lain noudattamisesta (valmis kenttä lomakkeella tai erillinen liite) tai muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos osakeyhtiön ei ole pakko valita tilintarkastajaa.
   • Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.
 • Tilintarkastajien todistus tai muu selvitys tarvitaan vain, jos osakkeista on maksettu eli osakkeilla on merkintähinta.

Mitä selvityksiä, jos osakeyhtiössä ei ole tilintarkastajaa?

Jos osakeyhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakkeiden maksamisesta on annettava muu selvitys.

Selvitys voi olla seuraavanlainen:

 • yhtiön vapaaehtoisesti valitseman tilintarkastajan antama todistus
 • tilintarkastajan antama todistus omaisuuden siirtymisestä
 • tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama todistus
 • tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus
 • kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti
 • tilisiirtolomakkeen alin, pankin leimalla varustettu kappale.

Mitä liitteitä, jos osakkeiden merkintä maksettu apportilla?

Kun osakkeiden merkintähinta on maksettu apportilla, liitä ilmoitukseen tilintarkastajan antama lausunto apporttiomaisuudesta ja selvitys omaisuuden siirtymisestä, esimerkiksi kauppakirja kiinteistön kaupasta. Lue lisää apportista.

Mitä liität ilmoitukseen, jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun ilmoitat ensimmäisen kerran kaupparekisteriin henkilön, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, anna selvitys henkilön olemassaolosta esimerkiksi liittämällä ilmoitukseen kopion tämän passista tai otteen toisen valtion yritysrekisteristä. Lue lisää luvasta ulkomailla asuville.

Muista aina täyttää henkilötietolomake.

Mitä maksaa?

Paperilomakkeella jätetty ilmoitus maksaa 370 euroa. Aputoiminimi maksaa 70 euroa / aputoiminimi.

Verkkolomakkeella jätetty ilmoitus (kun ilmoittajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta) maksaa 370 euroa. Aputoiminimi maksaa 70 euroa / aputoiminimi.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos perustettavan yhtiön hallituksessa kenelläkään ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitusta ei voi tehdä YTJ-palvelussa. Voit kuitenkin jättää osakeyhtiön perustamisilmoituksen sähköisesti verkkolomakkeella, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.

Jätä ilmoitus kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse, että kyse on osakeyhtiön perustamisilmoituksesta. Anna yrityksen tiedot. Lisää ilmoituslomakkeet (katso tältä sivulta ohjeet ilmoittamisesta) kuitti käsittelymaksusta (sähköisen perustamisilmoituksen hinta) ja kaikki muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.
Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Jos uuden yrityksen Y-tunnus ei ole vielä tiedossa, voit ensin etsiä tietoa Y-tunnuksesta Virre-palvelun yrityshausta.

Rekisteröinnin jälkeen: tee maksuton edunsaajailmoitus

Saat kaupparekisteriotteen, kun PRH on rekisteröinyt yhtiön kaupparekisteriin.

Kun perustat osakeyhtiön paperi- tai verkkolomakkeella, sinun täytyy uuden yhtiön rekisteröinnin jälkeen tehdä erillinen ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista (yhtiössä omistus- tai määräysvaltaa käyttävistä henkilöistä). Ilmoitus on lakisääteinen ja maksuton. Lue lisää edunsaajailmoituksesta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.02.2024