Paperilomakkeet osakeyhtiön perustamisilmoitusta ja perustamista varten

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen ja perustamisen voit tehdä myös netissä YTJ-palvelussa.

Perustaminen netissä on nopeampaa ja halvempaa kuin paperilomakkeilla.

Lue ohjeet osakeyhtiön perustamiseen netissä.

Milloin ilmoitat?

Tee perustamisilmoitus kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun osakeyhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu. Jos ilmoitus myöhästyy, osakeyhtiön perustaminen raukeaa eli yhtiötä ei synny.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Perustamisilmoitus maksaa 380 euroa. Aputoiminimi maksaa 115 euroa / aputoiminimi.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten ilmoitat?

Voit ilmoittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla: käyttämällä joko valmista perustamispakettia tai täyttämällä lomakkeet: Y1, liitelomake 1 ja henkilötietolomake.

Huomio! Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita. Älä myös liitä ilmoitukseen asiakirjoja kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Valmis perustamispaketti

Paketissa on asiakirjapohjat perustamissopimukselle ja yhtiöjärjestykselle sekä ilmoituslomakkeet ja ohjeet. Osakkeet täytyy maksaa rahalla.

Avaa perustamispaketti (pdf).

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Y1-lomake, 1-liitelomake ja henkilötietolomake

Jos et käytä perustamispakettia ja sinulla on valmiina perustamissopimus ja muut asiakirjat, tee ilmoitus Y1-lomakkeella, 1-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella.

Avaa Y1-lomake, 1-liitelomake ja henkilötietolomake (pdf).

Kuka allekirjoittaa?

Joku hallituksen varsinaisista jäsenistä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä liitteitä?

Paperilomakkeella ilmoittaessa liitä seuraavat asiakirjat:

 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • Osakeyhtiön perustamissopimus alkuperäisenä
 • Jäljennös yhtiöjärjestyksestä
 • Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä (valmis kenttä lomakkeella tai erillinen liite)
 • Yhtiön tilintarkastajien todistus lain noudattamisesta (valmis kenttä lomakkeella tai erillinen liite) tai muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos osakeyhtiön ei ole pakko valita tilintarkastajaa. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.
 • Tilintarkastajien todistus tai muu selvitys tarvitaan vain, jos osakkeista on maksettu eli osakkeilla on merkintähinta.

Mitä selvityksiä, jos osakeyhtiössä ei ole tilintarkastajaa?

Jos osakeyhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakkeiden maksamisesta on annettava muu selvitys.

Selvitys voi olla seuraavanlainen:

 • yhtiön vapaaehtoisesti valitseman tilintarkastajan antama todistus
 • tilintarkastajan antama todistus omaisuuden siirtymisestä
 • tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama todistus
 • tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus
 • kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti
 • tilisiirtolomakkeen alin, pankin leimalla varustettu kappale.

Mitä liitteitä, jos osakkeiden merkintä maksettu apportilla?

Kun osakkeiden merkintähinta on maksettu apportilla, liitä ilmoitukseen tilintarkastajan antama lausunto apporttiomaisuudesta ja selvitys omaisuuden siirtymisestä, esimerkiksi kauppakirja kiinteistön kaupasta. Lue lisää apportista.

Mitä liität ilmoitukseen, jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun ilmoitat ensimmäisen kerran kaupparekisteriin henkilön, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, anna selvitys henkilön olemassaolosta esimerkiksi liittämällä ilmoitukseen kopion tämän passista tai otteen toisen valtion yritysrekisteristä. Lue lisää luvasta ulkomailla asuville.

Muista aina täyttää henkilötietolomake.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.

Rekisteröinnin jälkeen: tee maksuton edunsaajailmoitus

Saat kaupparekisteriotteen, kun PRH on rekisteröinyt yhtiön kaupparekisteriin. Tämän jälkeen tee erillinen ilmoitus yhtiön tosiasiallisista edunsaajista. Ilmoitus on lakisääteinen ja maksuton. Lue lisää edunsaajailmoituksesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.02.2021