Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osuuskunnan selvitystilan ilmoittaminen kaupparekisteriin

Osuuskunnan selvitystilasta säädetään osuuskuntalain 23 luvussa. Kaupparekisterin ohjeessa ei kuvata selvitystilamenettelyn koko kulkua. Ohje taustoittaa selvitystilaan liittyvää tavallista kaupparekisterimenettelyä:

1. Ilmoitus selvitystilaan asettamisesta

2. Julkinen haaste

3. Ilmoitus osuuskunnan purkamisesta

4. Ilmoitus lopputilityksestä

1. Ilmoitus selvitystilaan asettamisesta

Kun osuuskunnan kokous on tehnyt päätöksen selvitystilasta ja selvitysmiehistä, selvitysmiesten on ilmoitettava päätös rekisteröitäväksi. Kaupparekisteriin ilmoitetaan päätös selvitystilaan asettamisesta, tiedot selvitysmiehestä tai selvitysmiehistä sekä miten toiminimi kirjoitetaan selvitystilan aikana (esimerkki: selvitystilan aikana selvitysmies kirjoittaa osuuskunnan toiminimen yksin).

Lomake

  • Henkilötietolomake. Ilmoitusmenettely kaupparekisteriin on uudistunut. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei enää ilmoiteta kaupparekisteriin. Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää .

Liitteet

  • Pöytäkirjaselvitys osuuskunnan kokouksesta, jossa on päätetty selvitystilaan asettamisesta ja selvitysmiehistä
  • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta

Käsittelymaksu

2. Julkinen haaste

Selvitysmiesten on haettava Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH) julkinen haaste osuuskunnan velkojille. Hakemus voidaan tehdä samalla kertaa selvitystilan alkamista koskevan ilmoituksen kanssa samalla ilmoituslomakkeella. Hakemus voi olla myös erillinen vapaamuotoinen kirje. Hakemuksen allekirjoittaa selvitysmies tai hänen valtuuttamansa henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.


Hakemuksen käsittelymaksu on 210 €, (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet)


PRH antaa osuuskunnan velkojille julkisen haasteen. Haasteen antamisesta tehdään merkintä kaupparekisteriin. Lisäksi julkista haastetta koskeva kuulutus julkaistaan virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Osana kuulutusmenettelyä PRH määrää, että selvitysmiesten on toimitettava viimeistään kuukautta ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää tieto tunnetuille velkojille seuraavista asioista:

  • julkisesta haasteesta
  • julkisesta haasteesta annetun lain 3 §:ssä tarkoitetusta luettelosta (velkojaluettelosta).

3. Ilmoitus osuuskunnan purkamisesta

Osuuskunta on purettu, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen osuuskunnan kokouksessa. Selvitysmiesten on viivytyksettä ilmoitettava osuuskunnan purkautuminen rekisteröitäväksi.

Lomake

  • Lomake Y4 (pdf, 0.3 MB) ja liitelomake 15 (pdf, 45.4 KB)
  • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa selvitysmies tai tämän valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, mukaan liitetään avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona.

Liitteet

  • Pöytäkirjaselvitys osuuskunnan kokouksesta, jossa lopputilitys on esitetty
  • Ilmotus on maksuton.

4. Ilmoitus lopputilityksestä

Lopputilitys sisältää selvitysmiehen kertomuksen selvitysmenettelystä ja selostuksen osuuskunnan omaisuuden jaosta. Kertomukseen liitetään tilinpäätökset, toimintakertomukset ja mahdolliset tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta.

Tee ilmoitus tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella, johon liität tilinpäätösasiakirjat.

Tallenna paperilomake omalle koneellesi täyttämistä varten. Lomakkeella on ohjeet, miten ja minne lähetät tilinpäätösilmoituksen asiakirjoineen.

Avaa lomake: Tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin. (pdf, 0.2 MB)

Osuuskunta ilmoittaa selvitystilan jälkeisen lopputilityksen samaan tapaan, kuin osakeyhtiö. Katso soveltuvin osin osakeyhtiön lopputilitysohje.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 28.07.2023