Osakeyhtiön tilikauden muuttaminen

Osakeyhtiön tilikaudesta määrätään yhtiötä perustettaessa joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.

Tilikauden muuttamisesta päättää yhtiökokous. Tilikauden muutos ilmoitetaan kaupparekisteriin, ja se tulee voimaan rekisteröinnillä.

Yhtiön säännönmukainen tilikausi on 12 kuukautta. Tilikautta muutettaessa voi kuluva poikkeava tilikausi olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Milloin ilmoitat?

Ilmoita tilikauden muutos viivytyksettä.

Ilmoitus täytyy tehdä tilikautta pidennettäessä 2 kuukautta ennen rekisterissä olevan tilikauden päättymistä ja lyhennettäessä 2 kuukautta ennen uuden, rekisteröitäväksi ilmoitettavan tilikauden päättymistä. Ilmoituksia on rekisteröity kaupparekisteriin, vaikka ilmoitus olisi tehty myöhemminkin.

Lue Verohallinnon ohje tilikauden muutoksesta vero.fi-sivuilla.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Milloin muutos tulee voimaan?

Tilikauden muutos tulee voimaan, kun se merkitään kaupparekisteriin.

Jos yritys pidentää kuluvaa tilikautta, sinun täytyy tehdä muutosilmoitus niin ajoissa, että PRH ehtii rekisteröidä muutoksen ennen kuin rekisteriin merkitty tilikausi päättyy.

Esimerkki:
Yrityksen tilikausi on 1.1.–31.12. Yritys haluaa pidentää kulumassa olevaa tilikautta ja samalla muuttaa tilikautta niin, että uusi tilikausi on 1.7.–30.6. Sinun täytyy tehdä muutosilmoitus niin ajoissa, että PRH ehtii merkitä tilikauden muutoksen kaupparekisteriin viimeistään 31.12. Tutustu ilmoitusten käsittelyaikoihin ja muista tehdä ilmoitus ajoissa.

Jos kuluvaa tilikautta lyhennetään, sinun täytyy tehdä muutosilmoitus niin ajoissa, että PRH ehtii rekisteröidä muutoksen ennen kuin rekisteriin merkittävä tilikausi päättyy.

Esimerkki:
Yrityksen tilikausi on 1.1.–31.12. Yritys haluaa lyhentää tilikautta päättyväksi 30.9 ja muuttaa samalla tilikautta niin, että uusi tilikausi on 1.10.–30.9. Sinun täytyy tehdä muutosilmoitus niin ajoissa, että PRH ehtii merkitä tilikauden muutoksen kaupparekisteriin viimeistään 30.9. Tutustu ilmoitusten käsittelyaikoihin ja muista tehdä ilmoitus ajoissa.

Kuka tekee ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä palvelussa muutosta koskevat tiedot ja lataa koneeltasi tarvittavat liitteet.

Mitä asiakirjoja liität ilmoitukseen?

Liitä mukaan ilmoitukseen ote tai kopio yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana. Kun yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa kokonaisuudessaan, liitä myös uusi yhtiöjärjestys.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Tilikauden muutos maksaa 40 euroa.

Tilikauden muutos ja yhtiöjärjestyksen muutos maksaa 280 euroa (40 euroa + 240 euroa).

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Tee ilmoitus.

Tee ilmoitus.

Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi ja hinta yleensä kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeen ohjeisiin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.02.2022