Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Tästä osiosta löydät ohjeet avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisen, muutosten ja lopettamisen ilmoittamiseen kaupparekisteriin.

Perustamisilmoitus

Perustamisilmoitus avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä täytyy aina tehdä kaupparekisteriin. Yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Lue ohjeet perustamisilmoituksen tekemiseen.

Muutosilmoitus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön täytyy tehdä muutosilmoitus kaupparekisteriin, jos rekisteröidyt tiedot muuttuvat.

Yhtiösopimuksen muutos tulee voimaan rekisteröinnillä.

Lue ohjeet muutosilmoituksen tekemiseen.

Lopettamisilmoitus

Yhteisön purkautumisesta täytyy aina tehdä lopettamisilmoitus kaupparekisteriin. Lue ohjeet muutosilmoituksen tekemiseen.

Elinkeinotoiminnan keskeyttäminen ilmoitetaan Verohallintoon.

Edunsaajailmoitus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Tietyissä tilanteissa ilmoitus kuitenkin täytyy tehdä.

Lue lisää edunsaajailmoituksesta.

Mistä neuvoja yrityksen perustamiseen?

Apua yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen saat alueellisista uusyrityskeskuksista ja Suomi.fi -verkkosivuston Yritykselle tai yhteisölle-palvelusta.

Siirry Uusyrityskeskusten sivuille.

Siirry Suomi.fi -verkkosivustoon.

PRH:sta saat tietoa jo rekisteröidyistä yritysten nimistä sekä toisten suojaamista aineettomista oikeuksista kuten tavaramerkeistä, patenteista, hyödyllisyysmalleista ja suojatuista malleista.

Tutustu yrityksen nimiohjeisiin.

Siirry patenttisivuille.

Siirry hyödyllisyysmallisivuille.

Siirry tavaramerkkisivuille.

Siirry mallioikeussivuille.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.08.2019