Osakeyhtiön muuttaminen yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi

Yksityisen osakeyhtiön ainoa osakkeenomistaja, joka asuu Euroopan talousalueella, voi jatkaa osakeyhtiön toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana ("toiminimi"). Osakeyhtiön Y-tunnus ei siirry yksityiselle elinkeinonharjoittajalle.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus ja kuulutushakemus kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Muuten päätös raukeaa.

Miten ilmoitat?

Voit tehdä ilmoituksen vain paperilomakkeilla.

Tarvitset Y4-lomakkeen, Y3-lomakkeen ja henkilötietolomakkeen.

Y4-lomakkeella ilmoitat, että yhtiö on päättänyt yritysmuodon muutoksesta ja päätöksen päivämäärän. Merkitse Y4-lomakkeen kohtaan "Lisätietoja", että haet osakeyhtiölain 19. luvun 7 §:n mukaista kuulutusta velkojille. Siirry ohjeeseen: Kuulutuksen hakeminen velkojille.

Y3-lomakkeella ilmoitat uutta yritysmuotoa koskevat tiedot.

Henkilötietolomakkeella ilmoitat henkilön yksilöintitiedot. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4, Y3 ja henkilötietolomake.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität ilmoitukseen?

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • käsittelymaksun kuitti
  • Ote yhtiökokouksen pöytäkirjan päätökestä muuttaa yritysmuotoa. Pöytäkirjasta riittää kopio yhden henkilön oikeaksi todistamana.
  • Selvitys optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden suostumuksista, jos suostumukset eivät ilmene yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Käytännössä selvitys voi olla esimerkiksi hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus siitä, että suostumukset on saatu.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Osakeyhtiön yritysmuodon muutos maksaa 520 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.08.2021