Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Luvat ETAn ulkopuolella pysyvästi asuville

Jos henkilöllä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella(ETA), hän voi tarvita PRH:n luvan toimia kaupparekisteriin merkityn yrityksen johto- ja vastuutehtävissä. Esimerkiksi hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi tarvita luvan.

Henkilön kansalaisuus ei ratkaise luvan tarvetta.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Tutustu myös seuraaviin asioihin:

Kuka tarvitsee luvan?

Osuuskunnan hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsen

Jos vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on asuinpaikka ETA-alueella, lupaa ei tarvita. Muussa tapauksessa PRH:n lupa tarvitaan. Huomio! Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten kohdalla tilanne lasketaan kuitenkin erikseen.

Esimerkki

Osuuskunnan hallituksessa on 2 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen.
Varsinaiset jäsenet: Ruotsissa asuva ja Japanissa asuva
Varajäsen: Saksassa asuva

PRH:n lupaa ei tarvita, koska vähintään yhdellä sekä varsinaisista että varajäsenistä on asuinpaikka ETA-alueella.

Edellä mainitut periaatteet soveltuvat myös mahdollisiin hallintoneuvoston jäseniin ja selvitysmiehiin.

Osuuskunnan toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajalla (ja mahdollisella sijaisella) on oltava asuinpaikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa on haettava PRH:n lupa.

Mikä on lupakäytäntö?

Lupakäytäntö on ollut varsin tiukka. Seuraavassa joitakin esimerkkejä lupakäytännöstä. Esimerkit antavat yleiskuvan lupakäytännöstä. On kuitenkin hyvä muistaa,että yksittäiset hakemukset arvioidaan ja ratkaistaan vastakäsittelyssä.

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Lupia on myönnetty henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä.

Myös USA:ssa pysyvästi asuvalle USA:n kansalaiselle on myönnetty lupa. Tämä perustuu Suomen ja USA:n väliseen ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimukseen.

Toimitusjohtaja

Lupia on myönnetty, jos hallituksessa on varsinaisena jäsenenä vähintään yksi Euroopan talousalueella pysyvästi asuva henkilö.

Lupia on myönnetty henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä.

Lupa on myönnetty myös USA:ssa pysyvästi asuvalle USA:n kansalaiselle. Tämä perustuu Suomen ja USA:n väliseen ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimukseen.

Miten haet lupaa?

Voit hakea lupaa PRH:lta joko lomaketta käyttäen tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Miten haet lupaa lomakkeella?

Täytä lupahakemuslomake osuuskunnan johto- tai vastuutehtävään ETA-alueen ulkopuolella pysyvästi asuvalle henkilölle. Jokaiselle lupaa hakevalle henkilölle tulee täyttää oma lomake. Lähetä päivätty ja allekirjoitettu lomake liitteineen PRH:een.

Avaa lomake: Lupahakemus yrityksen vastuutehtävään ETA-alueen ulkopuolella pysyvästi asuvalle henkilölle (pdf, 0.2 MB).

Miten haet lupaa vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella?

Voit hakea lupaa myös vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi. Samalla hakemuksella voi hakea lupaa sekä hallituksenjäsenille että toimitusjohtajalle. Yksilöi hakemuksessa kaikki haettavat luvat ja hakijat.

Kerro hakemuksessa seuraavat asiat:

  • Hakijan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinpaikka (kunta tai kaupunki) sekä valtio, jossa asuinpaikka sijaitsee.
  • Mihin osuuskuntaan lupahakemus liittyy. Toiminimen lisäksi kerro Y-tunnus, jos osuuskunnalla se jo on.
  • Mitä lupaa tai lupia haetaan (esimerkiksi lupaa toimia osuuskunnan hallituksen jäsenenä).
  • Hakijan tai tämän valtuuttaman asiamiehen postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot päätöksen ja laskun postittamista varten. Päätös ja lasku lähetetään postitse.

Hakemuspäivätään, ja sen allekirjoittaa jokainen hakija tai tämänvaltuuttama asiamies. Kun asiamies allekirjoittaa hakemuksen,liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Huomio! Älä ilmoita hakemuksessa hakijan henkilötunnusta tai kotiosoitetta.

Mitkä liitteet lupahakemukseen?

Liitä hakemukseen kopio hakijan passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta, jos hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Liitä vieraskielisistä asiakirjoista käännökset joko suomeksi tai ruotsiksi.

Osuuskunnan perustamistilanteessa liitä oikeiksi todistetut kopiotperustamiskirjasta ja säännöistä.
Jos lupaa haetaan toimitusjohtajan tehtävään, liitä kopio valintapäätöksestä eli hallituksen pöytäkirjasta.

Osuuskunnan hallitusta tai toimitusjohtajaa vaihdettaessa hakemukseen liitetäänoikeaksi todistettu kopio valinnasta päättäneen kokouksen pöytäkirjasta.Hallituksen valinnasta päättää yleensä osuuskunnan kokous. Toimitusjohtajan taas valitsee tavallisissa osuuskunnissa hallitus.


Lähetä hakemus liitteineen postitse osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisteri
00091 PRH

tai

suojatulla sähköpostilla PRH:n kirjaamoon. Lue lisää suojatun sähköpostin lähettämisestä.

Mitä luvan hakeminen maksaa?

Hakemusmaksu on 50 euroa ja se maksetaan jokaisesta ratkaistusta luvasta. Jos lupaa haetaan kolmelle hallituksen jäsenelle, peritään jokaisesta jäsenestä maksu. Maksu on siis silloin yhteensä 150 euroa.

Lisäksi peritään laskutuslisää 6,50 euroa. Maksut laskutetaan jälkikäteen.

Mitä teet luvalla?

Kun olet saanut luvan, liitä kaupparekisteri-ilmoitukseen oikeaksi todistettu kopio PRH:n lupapäätöksestä.

Osuuskunnan edustaja Suomessa

Osuuskunnalla on oltava edustaja, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja osuuskunnan puolesta. Edustajankotipaikan on oltava Suomessa. Edustaja merkitään kaupparekisteriin.

Erillistä edustajaa ei kuitenkaan tarvitse valita, jos osuuskunnalla on kaupparekisteriin ilmoitettu hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, toiminimenkirjoittaja tai prokuristi, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella.

Edustajan ilmoittamisesta kaupparekisteriin säädetään elinkeinotoimintalain 6 §:ssä. Siirry Finlex-säädöstietopankkiin lukemaan lisää elinkeinotoimintalaista.Avautuu uuteen välilehteen

Muut yritysmuodot ja luvan tarve

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 16.01.2024