Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiö

Tästä osiosta löydät ohjeet osakeyhtiön perustamisen, muutosten ja lopettamisen sekä edunsaajatietojen ilmoittamiseen kaupparekisteriin.

Ole tarkkana henkilötunnuksen ja kotiosoitteen kanssa

Kaupparekisteri on yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös kaupparekisteriin tehtyjä ilmoituksia liitteineen.

Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja, kuten terveystietoja.

Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot erillisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja kotiosoitteita.

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn PRH:ssa.

Perustamisilmoitus

Osakeyhtiön perustaminen täytyy aina ilmoittaa kaupparekisteriin. Osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä. Siirry perustamisilmoituksen ohjeisiin.

Muutosilmoitus

Osakeyhtiön täytyy ilmoittaa rekisteröityjen tietojen muutoksista. Useat osakeyhtiön päätökset tulevat voimaan vasta rekisteröinnillä. Esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan vasta, kun ne on rekisteröity. 

Huomioithan myös, että kaikki muutosilmoituksella ilmoitetut tiedot rekisteröidään samanaikaisesti. Siirry muutosilmoituksen ohjeisiin.

Lopettamisilmoitus

Osakeyhtiötä ei voi lopettaa vapaamuotoisesti, vaan sen voi purkaa selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta. Tietyissä tilanteissa PRH voi määrätä osakeyhtiön poistettavaksi rekisteristä.

Toiminnan keskeyttämistä ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Siirry ohjeisiin lopettamiseen liittyvistä ilmoituksista.

Edunsaajailmoitus

Osakeyhtiön täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan ja sen jälkeen pitää tiedot ajan tasalla rekisterissä. Pörssiyhtiö ei tee edunsaajailmoitusta. Siirry ohjeisiin edunsaajailmoituksen tekemisestä.

Tilinpäätösilmoitus

Osakeyhtiön täytyy ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin jokaiselta tilikaudelta. Siirry ohjeeseen: Osakeyhtiön ja osuuskunnan tilinpäätös kaupparekisteriin.

Seuraa ilmoituksesi käsittelyä netissä

Seuraa ilmoituksesi käsittelyn etenemistä Virre-tietopalvelun ilmoitushaussa. Hae tietoja Y-tunnuksella tai diaarinumerolla. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Mistä neuvoja yrityksen perustamiseen?

Apua yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen saat alueellisista uusyrityskeskuksista ja Suomi.fi-verkkosivuston Yritykselle tai yhteisölle -palvelusta.

PRH:sta saat tietoa jo rekisteröidyistä yritysten nimistä sekä toisten suojaamista aineettomista oikeuksista kuten tavaramerkeistä, patenteista, hyödyllisyysmalleista ja suojatuista malleista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 15.02.2024