Tietoa osakeyhtiön konkurssista kaupparekisterin näkökulmasta

Osakeyhtiö, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Tuomioistuin päättää konkurssiin asettamisesta. Hakijana voi olla velkoja tai velallinen itse. Konkurssi alkaa, kun tuomioistuin tekee asiasta päätöksen.

Jos konkurssipesä jatkaa itsenäisesti konkurssiin menneen osakeyhtiön liiketoimintaa, konkurssipesä saa oman Y-tunnuksen. Katso tähän liittyvä ohjeistus Verohallinnon sivuilta.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Konkurssi näkyy kaupparekisteritiedoissa

Kun kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiö on asetettu konkurssiin, tuomioistuin lähettää tiedon PRH:lle kaupparekisteriin merkittäväksi. Tuomioistuimen tiedonannon perusteella PRH tekee rekisterimerkinnän myös, jos konkurssi peruuntuu, raukeaa tai konkurssiin asettaminen kumotaan.

Konkurssin merkitsemisestä kaupparekisteriin säädetään kaupparekisterilain 19 §:ssa.Lue lisää Finlex-säädöstietopankista

Lopputilityksestä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle

Kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys, konkurssin pesänhoitajan täytyy viivytyksettä tehdä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle lopputilityksen antamisesta. Vähintään yhden pesänhoitajan on allekirjoitettava ilmoitus.

Oikeusrekisterikeskus puolestaan välittää tiedon PRH:lle kaupparekisteriin merkittäväksi.

Osakeyhtiön purkautumisesta konkurssin päättyessä

Jos osakeyhtiön konkurssin päättyessä ei ole jäljellä omaisuutta tai konkurssissa on määrätty jäljellä olevan omaisuuden käytöstä, yhtiö katsotaan purkautuneeksi, kun lopputilitys konkurssissa on hyväksytty (osakeyhtiölain 20 luvun 25 §).

Purkautumista koskeva tieto välittyy kaupparekisteriin Oikeusrekisterikeskuksen kautta.

Osakeyhtiö poistetaan, kun konkurssi raukeaa

Jos osakeyhtiön konkurssi raukeaa varojen vähyyden vuoksi, PRH poistaa nykyisin osakeyhtiön viran puolesta kaupparekisteristä. Tätä ennen rekisteröidään kuitenkin tieto konkurssin raukeamisesta tuomioistuimen tiedonannon perusteella. Rekisteristä poistaminen tapahtuu käytännössä jonkin verran myöhemmin.

Rekisteristä poistaminen viran puolesta ei kuitenkaan koske konkursseja, jotka ovat rauenneet ennen 1.4.2001.

Tutustu lakeihin Finlex-säädöstietopankissa

Tarkemmat määräykset konkurssista, konkurssihakemuksesta ja toimivaltaisesta tuomioistuimesta on hyvä katsoa konkurssilaista. Se on katsottavissa valtion säädöstietopankin Finlex-verkkosivuilta. Siirry Finlexiin lukemaan konkurssilakia.

Kaupparekisterilakia pääset lukemaan myös valtion säädöstietopankin Finlex-verkkosivuilta. Siirry Finlexiin lukemaan kaupparekisterilakia.

Eri laeissa on säädetty myös harvinaisemmista kaupparekisterimenettelyistä, jotka liittyvät konkurssiin. Esimerkkinä voi mainita osakeyhtiölain 20 luvun määräykset tilanteista, joissa lopputilityksen hyväksyminen ei johda yhtiön purkautumiseen. Osakeyhtiölaki on katsottavissa valtion säädöstietopankin Finlex-verkkosivuilta. Siirry Finlexiin lukemaan osakeyhtiölakia.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.09.2021