Mitkä yritykset tekevät edunsaajailmoituksen?

Useimpien yritysten täytyy tehdä edunsaajailmoitus. Jotkut yritykset ja yhteisöt eivät tee ilmoitusta.

Yritys tekee ilmoituksen
Yritys tekee ilmoituksen vain,
kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies
Yritys tai yhteisö ei tee ilmoitusta edunsaajista
osakeyhtiö
avoin yhtiö
pörssiyhtiö
julkinen osakeyhtiö
kommandiittiyhtiö
toiminimiyrittäjä (yksityinen elinkeinonharjoittaja)
osuuskunta
asunto-osakeyhtiö
keskinäinen vakuutusyhtiö

keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö yhdistys
säästöpankki säätiö
osuuspankki uskonnollinen yhdyskunta
asumisoikeusyhdistys
vakuutusyhdistys
eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä
eurooppayhtiö
vakuutusosakeyhtiö
julkinen vakuutusosakeyhtiö
hypoteekkiyhdistys

Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja huolehtii edunsaajatietojen ilmoittamisesta kotimaansa lainsäädännön mukaan.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta. Yhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöt ja toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja) eivät tee ilmoitusta edunsaajista.

Asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt, uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset eivät tee ilmoitusta edunsaajista. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö: lue ohje yritysmuodon rekisteröinnistä.

Tee ilmoitus 1.7.2020 mennessä ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Huomio! Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?


Siirry ohjeeseen: Miten teet ilmoituksen?

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.04.2020