Edunsaajailmoituksesta usein kysyttyä tilitoimistoille ja muille asiamiehille

1. Yhtiön hallituksen tiedot ovat ajan tasalla kaupparekisterissä. Täytyykö yhtiön silti tehdä edunsaajailmoitus?
2. Kuka tekee edunsaajailmoituksen?
3. Voiko tilitoimisto tehdä ilmoituksen edunsaajista yrityksen puolesta?
4. Kuinka yritykset voivat valtuuttaa asiamiehen tekemään edunsaajailmoituksen?
5. Voiko valtuutuksen tehdä käyttämällä Suomi.fi-valtuutusta?
6. Miten asiamiehenä teen yrityksen edunsaajailmoituksen?
7. Voiko tilitoimisto ilmoittaa yhdellä kertaa useamman yhtiön edunsaajatiedot?
8. Voiko ilmoituksen tehdä paperilomakkeella?
9. Yrityksen edunsaajien tiedot muuttuivat ilmoittamisen jälkeen. Mitä teen?
10. Voinko tehdä ilmoituksen samalla kun ilmoitan muita muutoksia kaupparekisteriin?
11. Jos emoyhtiö on listattu pörssiin, mitä tytäryhtiön pitää tehdä, jos se ei ole pörssissä?
12. Mitä tapahtuu, jos ilmoitetun edunsaajan tiedot eivät täsmää?
13. Osakeyhtiössä ei ole yhtään edunsaajaa. Mitä teen?
14. Mistä voin tarkistaa, onko yritykselle jo tehty edunsaajailmoitus?
15. Mitä tapahtuu, jos yritys ei ilmoita edunsaajatietojaan?

K: 1. Yhtiön hallituksen tiedot ovat ajan tasalla kaupparekisterissä. Täytyykö yhtiön silti tehdä edunsaajailmoitus?

Kyllä täytyy. Edunsaajailmoitus täytyy tehdä erikseen kaupparekisteriin, koska edunsaajat eivät välttämättä ole yrityksen vastuuhenkilöitä, kuten hallituksen jäseniä. Ilmoitus täytyy tehdä myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole edunsaajia. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?


K: 2. Kuka tekee edunsaajailmoituksen?

Ilmoituksen tekee ja allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset. Lue lisää kaupparekisteri-ilmoitusten allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


K: 3. Voiko tilitoimisto tehdä ilmoituksen edunsaajista yrityksen puolesta?

Kyllä voi, jos yritys valtuuttaa tilitoimiston työntekijän tekemään kaupparekisteri-ilmoituksia puolestaan. Voit myös tehdä ilmoituksen ilman valtuutusta valmiiksi ja pyytää tämän jälkeen esimerkiksi hallituksen jäsentä käymään YTJ-palvelussa allekirjoittamassa ilmoituksen. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 4. Kuinka yritykset voivat valtuuttaa asiamiehen tekemään edunsaajailmoituksen?

Joku seuraavista kaupparekisteriin merkityistä yrityksen edustajista voi antaa valtuutuksen:

  • osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen varsinainen jäsen
  • toimitusjohtaja
  • avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Valtuutus annetaan tietylle henkilölle. Yrityksen edustaja antaa valtuutuksen sähköisesti YTJ-palvelussa, jonne kirjaudut ytj.fi-sivuilta (www.ytj.fi). Lue lisää valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.


K: 5. Voiko valtuutuksen tehdä käyttämällä Suomi.fi-valtuutusta?

Ei voi. Valtuutus annetaan sähköisesti YTJ-palvelussa, jonne kirjaudut ytj.fi-sivuilta (www.ytj.fi).


K: 6. Miten asiamiehenä teen yrityksen edunsaajailmoituksen?

Tee edunsaajailmoitus sähköisesti YTJ-palvelussa, jonne kirjaudut ytj.fi-sivuilta (www.ytj.fi).
Voit allekirjoittaa ilmoituksen, jos sinulla on valtuutus yrityksen kaupparekisteri-ilmoitusten tekemiseen (ks. kysymys 3). Voit myös tehdä ilmoituksen ilman valtuutusta valmiiksi ja pyytää tämän jälkeen esimerkiksi hallituksen jäsentä käymään YTJ-palvelussa allekirjoittamassa ilmoituksen. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 7. Voiko tilitoimisto ilmoittaa yhdellä kertaa useamman yhtiön edunsaajatiedot?

Ei voi. Jokaisen yhtiön edunsaajatiedot täytyy ilmoittaa palvelussa erikseen. Tilitoimiston työntekijä voi ilmoittaa edunsaajatiedot niiltä yrityksiltä, jotka ovat valtuuttaneet hänet tekemään kaupparekisteri-ilmoituksia puolestaan (ks. kysymys 3).

Muistathan myös, että yhtiön pitää olla rekisteröity ennen kuin voit ilmoittaa sen edunsaajatiedot. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 8. Voiko ilmoituksen tehdä paperilomakkeella?

Ilmoituksen voi tehdä paperilomakkeella ainoastaan tietyissä poikkeustilanteissa. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 9. Yrityksen edunsaajien tiedot muuttuivat ilmoittamisen jälkeen. Mitä teen?

Jos edunsaajatiedoissa tapahtuu muutoksia, tee uusi edunsaajailmoitus. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 10. Voinko tehdä ilmoituksen samalla kun ilmoitan muita muutoksia kaupparekisteriin?

Et voi. Ilmoitat edunsaajatiedot samassa YTJ-palvelussa, mutta edunsaajista on tehtävä erillinen ilmoitus. Edunsaajailmoitus on maksuton. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 11. Jos emoyhtiö on listattu pörssiin, mitä tytäryhtiön pitää tehdä, jos se ei ole pörssissä?

Pörssiyhtiöt eivät tee ilmoitusta edunsaajistaan. Tytäryhtiön, joka ei ole noteerattu pörssissä, pitää kuitenkin tehdä ilmoitus. Tämä pätee myös silloin, kun tytäryhtiö on kokonaan emoyhtiön omistuksessa. Lue lisää: Mitkä yritykset ilmoittavat?


K: 12. Mitä tapahtuu, jos ilmoitetun edunsaajan tiedot eivät täsmää?

Tarkoituksella virheellisten tietojen ilmoittaminen on rikoslain mukainen rekisterimerkintärikos. Puutteellisista ja muuttuneista tiedoista on ilmoitettava PRH:lle aina viipymättä. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 13. Osakeyhtiössä ei ole yhtään edunsaajaa. Mitä teen?

Myös tämä tieto pitää ilmoittaa edunsaajailmoituksella. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 14. Mistä voin tarkistaa, onko yritykselle jo tehty edunsaajailmoitus?

Virre-tietopalvelussamme voit tarkistaa maksutta, onko yritykselle tai yhteisölle rekisteröity edunsaajia koskeva ilmoitus. Tee haku Virren aloitussivulla Y-tunnuksen perusteella. Tieto edunsaajailmoituksen rekisteröinnistä näkyy yrityksen tai yhteisön perustiedoissa. Siirry Virre-tietopalveluun.


K: 15. Mitä tapahtuu, jos yritys ei ilmoita edunsaajatietojaan?

Yrityksen kaupparekisteriotteella on maininta siitä, onko edunsaajatietoja ilmoitettu.
Käytännössä yrityksen toiminta voi vaikeutua, jos se ei tee edunsaajailmoitusta. Esimerkiksi pankeilla, tilitoimistoilla ja asianajotoimistoilla on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja tarkistaa edunsaajatiedot. Nämä samat toimijat voivat ilmoittaa PRH:lle, että yrityksen edunsaajatiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia.
Yritys- ja yhteisötietolaissa on säädetty, että ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan tuomita sakkoa. Tarkoituksella virheellisten tietojen ilmoittaminen on rikoslain mukainen rekisterimerkintärikos. Puutteellisista ja muuttuneista tiedoista on ilmoitettava PRH:lle aina viipymättä. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?