Edunsaajista usein kysyttyä tilitoimistoille ja muille asiamiehille

1. Kuka tekee edunsaajailmoituksen?
2. Voiko tilitoimisto tehdä ilmoituksen edunsaajista yrityksen puolesta?
3. Kuinka yritykset voivat valtuuttaa asiamiehen tekemään edunsaajailmoituksen?
4. Voiko valtuutuksen tehdä käyttämällä Suomi.fi-valtuutusta?
5. Miten asiamiehenä teen yrityksen edunsaajailmoituksen?
6. Voiko tilitoimisto ilmoittaa yhdellä kertaa useamman yhtiön edunsaajatiedot?
7. Voiko ilmoituksen tehdä paperilomakkeella?
8. Yrityksen edunsaajien tiedot muuttuivat ilmoittamisen jälkeen. Mitä teen?
9. Voinko tehdä ilmoituksen samalla kun ilmoitan muita muutoksia kaupparekisteriin?
10. Jos emoyhtiö on listattu pörssiin, mitä tytäryhtiön pitää tehdä, jos se ei ole pörssissä?
11. Mitä tapahtuu, jos ilmoitetun edunsaajan tiedot eivät täsmää?
12. Osakeyhtiössä ei ole yhtään edunsaajaa. Mitä teen?
13. Mistä voin tarkistaa, onko yritykselle jo tehty edunsaajailmoitus?

K: 1. Kuka tekee edunsaajailmoituksen?

Ilmoituksen tekee ja allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset.


K: 2. Voiko tilitoimisto tehdä ilmoituksen edunsaajista yrityksen puolesta?

Kyllä voi, jos yritys valtuuttaa tilitoimiston työntekijän tekemään kaupparekisteri-ilmoituksia puolestaan.


K: 3. Kuinka yritykset voivat valtuuttaa asiamiehen tekemään edunsaajailmoituksen?

Joku seuraavista kaupparekisteriin merkityistä yrityksen edustajista voi antaa valtuutuksen:

  • osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen varsinainen jäsen
  • toimitusjohtaja
  • avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Valtuutus annetaan tietylle henkilölle. Yrityksen edustaja antaa valtuutuksen sähköisesti YTJ-palvelussa (www.ytj.fi). Lue lisää valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.


K: 4. Voiko valtuutuksen tehdä käyttämällä Suomi.fi-valtuutusta?

Ei voi. Valtuutus annetaan sähköisesti YTJ-palvelussa (www.ytj.fi).


K: 5. Miten asiamiehenä teen yrityksen edunsaajailmoituksen?

Tee edunsaajailmoitus sähköisesti YTJ-palvelussa (www.ytj.fi).
Voit allekirjoittaa ilmoituksen, jos sinulla on valtuutus yrityksen kaupparekisteri-ilmoitusten tekemiseen (ks. kysymys 3). Voit myös tehdä ilmoituksen ilman valtuutusta valmiiksi ja pyytää tämän jälkeen esimerkiksi hallituksen jäsentä käymään YTJ-palvelussa allekirjoittamassa ilmoituksen.


K: 6. Voiko tilitoimisto ilmoittaa yhdellä kertaa useamman yhtiön edunsaajatiedot?

Ei voi. Jokaisen yhtiön edunsaajatiedot täytyy ilmoittaa palvelussa erikseen. Tilitoimiston työntekijä voi ilmoittaa edunsaajatiedot niiltä yrityksiltä, jotka ovat valtuuttaneet hänet tekemään kaupparekisteri-ilmoituksia puolestaan (ks. kysymys 3).
Muistathan myös, että äskettäin perustettujen yhtiöiden on ensin rekisteröidyttävä ja saatava Y-tunnus. Yhtiön pitää olla rekisteröity ennen kuin voit ilmoittaa yhtiön edunsaajatiedot.


K: 7. Voiko ilmoituksen tehdä paperilomakkeella?

Ilmoituksen voi tehdä paperilomakkeella ainoastaan tietyissä poikkeustilanteissa. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 8. Yrityksen edunsaajien tiedot muuttuivat ilmoittamisen jälkeen. Mitä teen?

Jos edunsaajatiedoissa tapahtuu muutoksia, tee uusi edunsaajailmoitus.


K: 9. Voinko tehdä ilmoituksen samalla kun ilmoitan muita muutoksia kaupparekisteriin?

Et voi. Ilmoitat edunsaajatiedot samassa YTJ-palvelussa, mutta edunsaajista on tehtävä erillinen ilmoitus. Edunsaajailmoitus on maksuton.


K: 10. Jos emoyhtiö on listattu pörssiin, mitä tytäryhtiön pitää tehdä, jos se ei ole pörssissä?

Pörssiyhtiöt eivät tee ilmoitusta edunsaajistaan. Tytäryhtiön, joka ei ole noteerattu pörssissä, pitää kuitenkin tehdä ilmoitus. Tämä pätee myös silloin, kun tytäryhtiö on kokonaan emoyhtiön omistuksessa.


K: 11. Mitä tapahtuu, jos ilmoitetun edunsaajan tiedot eivät täsmää?

Tarkoituksella virheellisten tietojen ilmoittaminen on rikoslain mukainen rekisterimerkintärikos. Puutteellisista ja muuttuneista tiedoista on ilmoitettava PRH:lle aina viipymättä.


K: 12. Osakeyhtiössä ei ole yhtään edunsaajaa. Mitä teen?

Myös tämä tieto pitää ilmoittaa edunsaajailmoituksella.


K: 13. Mistä voin tarkistaa, onko yritykselle jo tehty edunsaajailmoitus?

Voit tarkistaa Virre-tietopalvelun Kuulutushausta Y-tunnuksen perusteella, onko yritykselle rekisteröity edunsaajia koskeva ilmoitus. Hakutuloksissa tieto näkyy sarakkeessa "Rekisteröity asia" merkintänä "Tosiasialliset edunsaajat". Siirry Virre-palvelun Kuulutushakuun.