Osakeyhtiön muuttaminen avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi

Yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään kaksi osakkeenomistajaa, voidaan muuttaa avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi. Osakkeenomistajista tulee avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä. Yrityksen Y-tunnus säilyy samana muutoksessa.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus ja kuulutushakemus kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Muuten päätös raukeaa.

Miten ilmoitat?

Voit tehdä ilmoituksen vain paperilomakkeilla. Tarvitset Y4-lomakkeen, Y2-lomakkeen ja henkilötietolomakkeen.

Y4-lomakkeella ilmoitat, että yhtiö on päättänyt yritysmuodon muutoksesta ja päätöksen päivämäärän. Merkitse Y4-lomakkeen kohtaan "Lisätietoja", että haet osakeyhtiölain 19. luvun 7 §:n mukaista kuulutusta velkojille. Siirry ohjeeseen: Kuulutuksen hakeminen velkojille.

Y2-lomakkeella ilmoitat uutta yritysmuotoa koskevat tiedot.

Henkilötietolomakkeella ilmoitat henkilön yksilöintitiedot. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4, Y2 ja henkilötietolomake.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität ilmoitukseen?

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • kuitti käsittelymaksusta
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta ote, josta ilmenee päätös muuttaa yritysmuotoa. Päätöksen allekirjoittavat kaikki yhtiömiehet, ja päätöksessä täytyy olla avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiösopimus. Pöytäkirjan täytyy olla alkuperäinen.
  • Selvitys kaikkien osakkeenomistajien, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden suostumuksista, jos suostumukset eivät ilmene yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Selvitys voi olla esimerkiksi hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus siitä, että suostumukset on saatu.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Osakeyhtiön yritysmuodon muutos maksaa 520 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue maksuohjeet.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.08.2021