Paperilomakkeet yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimen") lopettamisilmoitusta varten

Yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimen") lopettamisilmoituksen voit tehdä myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on nopeampaa kuin paperilomakkeella ilmoittaminen. Lue lisää "toiminimen" lopettamisilmoituksen tekemisestä netissä.

Miten ilmoitat?

Tee lopettamisilmoitus viivytyksettä. Ilmoitus on maksuton.

Tarvitset Y6-lomakkeen.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta Y6-lomake.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa Y6-lomakkeen.

Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.01.2019