Lupa sivuliikkeen perustamiseen

Jos sivuliikkeen perustavan yrityksen, yhteisön tai säätiön kotipaikka on Euroopan Talousalueen ulkopuolella, tarvitsee sivuliikkeen perustamiseen hakea Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) lupaa.

Ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike ja luvan tarve

Luvan hakeminen

Lupakäytäntö

Muut yritysmuodot ja luvan tarve

Eta-alueeseen kuuluvat maat

Ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike ja luvan tarve

Jos sivuliikkeen perustava ulkomainen yhteisö tai säätiö on ETA-alueen ulkopuolelta, on sivuliikkeen perustamiseen haettava PRH:n lupa.

Katso myös ohjetta ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Sivuliikkeen edustaja

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeellä on oltava elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu edustaja. Kyseisellä edustajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja elinkeinonharjoittajan puolesta. Jos elinkeinonharjoittaja on ulkomainen yhteisö tai säätiö, joka on perustettu Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, edustajan asuinpaikan on oltava Euroopan talousalueella. Muissa tilanteissa edustajan kotipaikan on oltava Suomessa.

Luvan hakeminen

Lupaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

 1. Hakijayhteisön nimi ja kotipaikka sekä valtio, jossa kotipaikka sijaitsee.
 2. Mitä lupaa haetaan (lupaa sivuliikkeen perustamiseen).
 3. Mihin sivuliikkeeseen lupahakemus liittyy. Toiminimen lisäksi kerrotaan Y-tunnus, jos sivuliikkeellä se jo on.
 4. Perustelu luvan myöntämisen tarpeellisuudelle.
 5. Hakijan tai tämän asiamiehen postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot.
 • Hakemus päivätään ja sen allekirjoittaa hakijayhteisön edustamiseen oikeutettu tai tämän valtuuttama henkilö.
 • Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Kun kaupparekisteriin ilmoitetaan asia, johon Patentti- ja rekisterihallitus on antanut luvan, liitetään ilmoitukseen oikeaksi todistettu jäljennös lupapäätöksestä.

Lupahakemuksen liitteet

 • ote rekisteristä, johon ulkomainen yhteisö on merkitty sekä jäljennös yhteisön yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä.
 • suomen- tai ruotsinkielinen käännös hakemukseen liitteenä olevista vieraskielisistä asiakirjoista.

Hakemusmaksu

 • Hakemusmaksu on (120 €). Maksu peritään jälkikäteen, kun on tehty päätös luvan myöntämisestä tai epäämisestä. Jos sekä päätös että lasku postitetaan asiakkaalle, lisäksi peritään laskutuslisää 6,50 euroa.

Lupakäytäntö

 • Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeille on käytännössä myönnetty lupia, jos pääliike on asianmukaisesti rekisteröity kotimaassaan.

Muut yritysmuodot ja luvan tarve

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.08.2021