Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Lupa sivuliikkeen perustamiseen

Jos sivuliikkeen perustavan yrityksen, yhteisön tai säätiön kotipaikka on Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, tarvitaan sivuliikkeen perustamiseen PRH:n lupa. Katso Euroopan talousalueeseen kuuluvat valtiot.

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeille on käytännössä myönnetty lupia, jos pääliike on asianmukaisesti rekisteröity kotimaassaan.

Lue myös ohje sivuliikkeen perustamisilmoituksesta.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Sivuliikkeen edustaja

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeellä täytyy olla elinkeinotoimintalain (565/2023) 6 §:ssä tarkoitettu edustaja. Edustajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja elinkeinonharjoittajan puolesta.

Edustajan asuinpaikan täytyy olla Euroopan talousalueella (ETA), jos elinkeinonharjoittaja on ulkomainen yhteisö tai säätiö, joka on perustettu ETAan kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka ETAan kuuluvassa valtiossa. Muissa tilanteissa edustajan kotipaikan on oltava Suomessa. Katso ETAan kuuluvat valtiot.

Miten haet lupaa sivuliikkeen perustamiseen?

Tee kirjallinen vapaamuotoinen hakemus PRH:lle suomeksi tai ruotsiksi. Jätä hakemus joko verkkolomakkeella tai postitse.

Hakemuksesta täytyy käydä ilmi seuraavat asiat:

  • Hakijayhteisön nimi ja kotipaikka sekä valtio, jossa kotipaikka sijaitsee
  • Mitä lupaa haetaan (lupaa sivuliikkeen perustamiseen) Mihin sivuliikkeeseen lupahakemus liittyy Toiminimen lisäksi kerro Y-tunnus, jos sivuliikkeellä se jo on.
  • Perustelu luvan myöntämisen tarpeellisuudelle
  • Hakijan tai tämän asiamiehen postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

  • ote rekisteristä, johon ulkomainen yhteisö on merkitty
  • kopio yhteisön yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä
  • käännökset hakemukseen liitteinä olevista vieraskielisistä asiakirjoista suomeksi tai ruotsiksi.

Miten jätät hakemuksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian hakemuksen jätät. Lisää hakemus ja liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät paperisen hakemuksen?

Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen

PRH
Kaupparekisteri
00091 PRH

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Hakemus päivätään, ja sen allekirjoittaa hakijayhteisön edustamiseen oikeutettu tai tämän valtuuttama henkilö.

Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Verkkolomakkeella lähetetty hakemus maksaa 50 euroa. Lisäksi peritään laskutuslisä 6,50 euroa / hakemus.

Paperinen kirjepostissa lähetetty hakemus maksaa 50 euroa. Lisäksi peritään laskutuslisä 6,50 euroa / hakemus.

PRH lähettää laskun hakemusmaksusta jälkikäteen.

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit tehdä hakemuksen sähköisesti verkkolomakkeella, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
  2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.
  3. Hakemus koskee osakeyhtiötä tai sivuliikettä.

Jätä hakemus kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse, että kyse on sivuliikkeen perustamisilmoituksesta. Anna yrityksen tiedot. Lisää ilmoituslomakkeet (katso tältä sivulta ohjeet ilmoittamisesta) ja kaikki muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Mitä teet luvalla?

Kun olet saanut luvan, liitä kaupparekisteri-ilmoitukseen oikeaksi todistettu kopio PRH:n lupapäätöksestä. Siirry ohjeeseen sivuliikkeen perustamisilmoituksesta.

Muut yritysmuodot ja luvan tarve

Siirry ohjeisiin muiden yritysmuotojen luvista:

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024