Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeannin ilmoittaminen paperilomakkeilla

Osakeannin voit ilmoittaa myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Lue lisää ilmoittamisesta netissä.

Milloin ilmoitat maksullisen osakeannin?

Ilmoita merkityt uudet osakkeet rekisteröitäviksi ilman aiheetonta viivytystä, kun osakkeet on täysin maksettu ja mahdolliset muut merkintäehdot ovat täyttyneet.

Kun merkintäajan alkamisesta on kulunut yli vuosi, täytyy uusia osakkeita koskeva rekisteri-ilmoitus tehdä viipymättä jokaisen tilikauden päättymisen jälkeen.

Osakkeet täytyy ilmoittaa rekisteröitäviksi viiden vuoden kuluessa osakeantipäätöksestä. Jos yhtiökokous on päättänyt lyhyemmästä määräajasta, täytyy sitä noudattaa. Jos ilmoitus myöhästyy, osakkeiden antaminen raukeaa.

Mahdollinen osakepääoman korotus ilmoitetaan rekisteröitäviksi samaan aikaan osakkeiden kanssa.
Kiinteämääräisessä osakeannissa kaikki osakkeet ilmoitetaan samalla kertaa rekisteröitäviksi.

Milloin ilmoitat maksuttoman osakeannin?

Ilmoita maksuton osakeanti rekisteröitäväksi viipymättä osakeantipäätöksen jälkeen.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeilla?

Kun ilmoitat uudet osakkeet ja yhtiöjärjestyksen muutoksen, käsittelymaksu on 380 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten ilmoitat paperilomakkeilla?

Ilmoittamiseen käytetään Y4-lomaketta ja 13B-liitelomaketta.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeeseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 ja 13B-liitelomake.Avautuu uuteen välilehteen

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan ilmoituksen. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asioita ilmoitat 13B-liitelomakkeella?

Ilmoita seuraavat asiat kohdassa "I Antipäätös / Korotuspäätös":

 • osakeantipäätöksen päivämäärä
 • onko osakeanti maksullinen vai maksuton
 • uusien osakkeiden lukumäärä tai enimmäismäärä osakelajeittain
 • mahdollisen osakepääoman korotuksen määrä tai enimmäismäärä.

Ilmoita seuraavat asiat kohdassa "II Uusien osakkeiden ja / tai osakepääoman korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi":

 • osakeantipäätöksen päivämäärä
 • merkittyjen osakkeiden lukumäärä.

Jos uusiin osakkeisiin liittyy osakepääoman korotus, ilmoita myös osakepääoman korotusmäärä.

Lopputulos ilmoitetaan kohdassa "Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä korotuksen / annin jälkeen".

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Kun ilmoitat uusia osakkeita, liitä seuraavat asiakirjat:

 • kuitti käsittelymaksusta
 • yhtiökokouksen pöytäkirjasta tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana
 • jos hallitus on päättänyt osakeannista, yhtiökokouksen tekemä valtuutuspäätös.

Maksullisessa osakeannissa liitä lisäksi:

 • Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13B.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että asunto-osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu.Todistuksen voi antaa liitelomakkeella 13B.
 • Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakkeiden maksamisesta on liitettävä muu selvitys. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.

Jos korotus on maksettu apportilla, muu selvitys voi olla apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä.

Jos apporttina on kiinteistö, muu selvitys voi olla kauppakirja kiinteistön kaupasta (kopio kauppakirjasta).

 • Tilintarkastajan lausunto, jos osake on maksettu apporttiomaisuudella.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 23.08.2021