Sääntöihin perustuva osuuskunnan edustaminen

Yleisimmät edustamismääräykset

Osuuskuntalain mukaan osuuskuntaa edustaa hallitus. Toimitusjohtaja edustaa osuuskuntaa asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Sääntöihin voidaan myös ottaa määräys, jonka mukaan hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa.

Säännöissä yleisesti käytettyjä edustamismääräyksiä ovat
- Osuuskuntaa edustaa hallitus
- Osuuskuntaa edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

Esimerkkilista edustamismääräyksistä

Osuuskunta voi myös käyttää yllämainituista esimerkeistä poikkeavaa edustamismääräystä säännöissään. Oheisessa listassa on lueteltu erilaiset vaihtoehdot sääntöjen edustamismääräyksistä.

Tutustu kattavaan listaukseen edustamismääräyksistä:

Lista sääntöjen edustamismääräyksistä (pdf, 0,2 Mt)

Yhtiön edustamisoikeus tarkistetaan sähköisten palveluiden kautta

Yhtiön asiakkaat, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja monet muut tahot käyttävät sähköisiä palveluita (kuten PRH:n Virre-tietopalvelua) osuuskunnan edustamisoikeuksien tarkistamiseen. Sen vuoksi on tärkeää, että edustamistiedot ovat ajan tasalla ja sähköisissä palveluissa näkyvissä.

Joskus osuuskunnat laativat edustamismääräyksen, joka ei sisälly yllä mainittuun esimerkkilistaan. Tämä ei ole kuitenkaan suositeltavaa, sillä se vaikeuttaa käytännössä osuuskunnan toimintaa. Näissä tilanteissa osuuskunnan sääntöihin perustuva edustamisoikeus ei näy sähköisten palveluiden kautta. Edustamisoikeudesta todetaan vain, että edustamistapa on saatavissa yhtiön asiakirjoista Patentti- ja rekisterihallituksen asiakaspalvelusta.

Nimetylle henkilölle annettu edustamisoikeus

Sääntöjen määräyksellä voidaan antaa hallitukselle oikeus antaa jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai muulle nimetylle henkilölle edustamisoikeuksia. Hallitus voi kuitenkin antaa kyseisiä edustamisoikeuksia vain, jos säännöt tämän mahdollistavat. Säännöissä voidaan määrätä asiasta esimerkiksi seuraavalla lauseella:

- Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden osuuskunnan edustamiseen.

Yrityksellä voi olla myös prokuristeja. Prokuroita hallitus voi antaa silloinkin, kun säännöt eivät määrää niiden antamisesta mitään. Prokura on laajuudeltaan suppeampi kuin edustamisoikeus.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.09.2014