Toimimattomia yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä poistetaan kaupparekisteristä

PRH poistaa kaupparekisteristä toimintansa lopettaneita yrityksiä.

Poistomenettelyssä olevat yritykset ja asunto-osakeyhtiöt

Poistomenettelyssä ovat mukana kaikki ne yritykset ja asunto-osakeyhtiöt,

 • jotka eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoitusta 10 vuoteen ja
 • joilla ei ole voimassaolevaa yrityskiinnitystä ja
 • joilla ei ole vireillä yrityskiinnityshakemusta tai -ilmoitusta ja
 • jotka Verohallinnon mukaan ovat toimimattomia.

Lista poistomenettelyssä olevista yrityksistä ja asunto-osakeyhtiöistä (pdf, 2,07 Mt)

Tarkista tiedot ja tee ilmoitus 30.8.2018 mennessä

Jos yritys tai asunto-osakeyhtiö on poistomenettelyssä olevien listalla, tee muutosilmoitus kaupparekisteriin 30.8.2018 mennessä, jotta yhtiötä ei poistettaisi rekisteristä.

Toimi näin

 1. Tarkista kaupparekisteriin merkittyjen tietojen ajantasaisuus PRH:n Virre-tietopalvelussa. Siirry Virre-palveluun.
 2. Ilmoita muuttuneet tiedot joko netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa tai paperilomakkeella (Y-lomake). Muutosilmoituksesta peritään käsittelymaksu.

  Linkki YTJ-palveluun ja paperilomakkeet yritysmuodoittain ovat ytj.fi-sivustolla. Siirry ytj.fi-sivustolle.

  Huomio! Pelkkä yhteystietojen muutos ei poista yritystä poistomenettelystä. Jos yrityksen tai asunto-osakeyhtiön tiedot ovat jo ajan tasalla, tee silti ilmoitus paperilomakkeella. Ilmoita lomakkeen sivulla 2 kohdassa Lisätietoja, että tiedot ovat ennallaan. Tässä tapauksessa ilmoitus on maksuton.

  Tarkempia ohjeita muutosilmoituksen tekemisestä saat prh.fi-sivuilta yritysmuodoittain.
 3. Yrityksellesi lähetetään tieto (kaupparekisteriote) maksullisen muutosilmoituksen rekisteröinnistä. Jo ajan tasalla olleiden tietojen vahvistamisesta et kuitenkaan saa kaupparekisteriotetta.
Muuttuneet tiedot ilmoittanutta tai tietojen ajantasaisuuden vahvistanutta yritystä tai asunto-osakeyhtiötä ei poisteta kaupparekisteristä.

Miten toimit, jos toivot yrityksen poistamista kaupparekisteristä?

Poistomenettelyn listalla oleva yritys tai asunto-osakeyhtiö, joka ei tee ilmoitusta määräaikaan 30.8.2018 mennessä, poistetaan kaupparekisteristä.

Poistot tehdään syyskuussa 2018. PRH lähettää yritykselle tiedon (kaupparekisteriotteen) rekisteristä poistamisesta.

Mitä kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa?

Kaupparekisteristä poistettu yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Lue lisää kaupparekisteristä poistamisen seurauksista.

Lisätietoja lainsäädännöstä

Toimimattomien yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden poistaminen rekisteristä perustuu kaupparekisterilain 24 §:ään. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.02.2019