Edunsaajista usein kysyttyä yrityksille

1. Kuka on edunsaaja?
2. Pitääkö kaikkien yritysten tehdä edunsaajailmoitus?
3. Olen toiminimiyrittäjä. Pitääkö minun tehdä ilmoitus?
4. Miksi edunsaajailmoitus täytyy tehdä?
5. Onko muissa maissa samanlaista velvollisuutta?
6. Miten teen ilmoituksen?
7. Mitä tarvitsen ilmoittamista varten?
8. Voiko ilmoituksen täyttää lomakkeella ja postittaa?
9. Mitä tietoja ilmoittamisen yhteydessä kysytään?
10. Maksaako ilmoittaminen?
11. Milloin ilmoitus täytyy tehdä?
12. Mitä tarkoittaa välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen?
13. Jos omistan yrityksestä tasan 25 prosenttia, olenko edunsaaja?
14. Osakeyhtiössämme ei ole yhtään 25 prosentin rajan ylittävää edunsaajaa. Mitä teemme?
15. Kuka tekee ilmoituksen?
16. Voiko tilitoimistoni ilmoittaa yritykseni edunsaajatiedot?
17. Voiko yritykseni prokuristi ilmoittaa edunsaajatiedot?
18. Voinko ilmoittaa edunsaajat samalla kun ilmoitan muita muutoksia kaupparekisteriin?
19. Yrityksessämme toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenillä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Miten teemme ilmoituksen?
20. Yritykseni edunsaajien tiedot muuttuivat ilmoittamisen jälkeen. Mitä teen?
21. Kuka voi tarkastella edunsaajatietoja?
22. Mistä voin tarkistaa, onko yritykselleni jo tehty edunsaajailmoitus?

K: 1. Kuka on edunsaaja?

Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

 • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä.

Lue lisää edunsaajista.


K: 2. Pitääkö kaikkien yritysten tehdä edunsaajailmoitus?

Ilmoitusvelvollisuus koskee mm. osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, jos edunsaaja on joku muu henkilö kuin yhtiömies. Pörssiyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja) eivät tee ilmoitusta. Lue lisää siitä, mitkä yritykset tekevät ilmoituksen.


K: 3. Olen toiminimiyrittäjä. Pitääkö minun tehdä ilmoitus?

Ei tarvitse. Seuraavat eivät tee edunsaajailmoitusta: toiminimiyrittäjä (yksityinen elinkeinonharjoittaja), pörssiyhtiö, asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, yhdistys, säätiö ja uskonnollinen yhdyskunta.


K: 4. Miksi edunsaajailmoitus täytyy tehdä?

Velvollisuus ilmoittaa tiedot perustuu rahanpesulakiin, jonka taustalla vaikuttavat EU-direktiivit.

EU:n rahanpesudirektiivi ja rahanpesulaki edellyttävät, että yritys tai yhteisö

 • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
 • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
 • pitää tiedot ajan tasalla.

Esimerkiksi pankkien ja muiden finanssilaitosten täytyy tuntea asiakkaansa ja siksi ne keräävät tietoa yritysten omistussuhteista. Jatkossa tiedot ovat helpommin pankkien saatavilla, mikä sujuvoittaa yrityksen asiointia pankin kanssa.


K: 5. Onko muissa maissa samanlaista velvollisuutta?

Kyllä, velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot koskee kaikkia EU:n jäsenmaita. Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa tiedot on jo pitänyt ilmoittaa.


K: 6. Miten teen ilmoituksen?

Tee sähköinen ilmoitus YTJ-palvelussa (www.ytj.fi). Edunsaajailmoitus on maksuton.


K: 7. Mitä tarvitsen ilmoittamista varten?

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).


K: 8. Voiko ilmoituksen täyttää lomakkeella ja postittaa?

Ilmoituksen voi tehdä paperilomakkeella ainostaan poikkeustilanteissa. Lue lisää ilmoittamisen poikkeustilanteista.


K: 9. Mitä tietoja ilmoittamisen yhteydessä kysytään?

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus tai syntymäaika
 • kansalaisuus
 • kotimaa
 • kotikunta
 • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Lue lisää edunsaajatiedoista.


K: 10. Maksaako ilmoittaminen?

Ei, edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta.


K: 11. Milloin ilmoitus täytyy tehdä?

Tee ilmoitus 1.7.2020 mennessä ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen. Uudet yritykset tekevät ilmoituksen sen jälkeen kun ne on merkitty kaupparekisteriin. Huomaa: Ilmoitus täytyy tehdä myös siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole yhtään rahanpesulain mukaista edunsaajaa tai he eivät ole yrityksen tiedossa.


K: 12. Mitä tarkoittaa välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen?

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen viittaavat tilanteeseen, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Henkilö voi olla yrityksen A välillinen omistaja esimerkiksi silloin, jos yritys B omistaa yrityksestä A 30 prosenttia ja henkilö omistaa yrityksestä B 55 prosenttia. Tällöin henkilö on yrityksen A välillinen omistaja. Lue lisää: Kuka on edunsaaja?


K: 13. Jos omistan yrityksestä tasan 25 prosenttia, olenko edunsaaja?

Et ole edunsaaja, sillä et omista yrityksestä yli 25 prosenttia. Rahapesulain mukaisia edunsaajia ovat ne henkilöt, jotka omistavat yrityksestä vähintään 25,01 prosenttia.


K: 14. Osakeyhtiössämme ei ole yhtään 25 prosentin rajan ylittävää edunsaajaa. Mitä teemme?

Tarkista vielä, onko yhtiössä henkilöä, joka käyttää tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen perusteella). Jos ei ole, yhtiössänne ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia. Myös tämä tieto pitää ilmoittaa edunsaajailmoituksella.


K: 15. Kuka tekee ilmoituksen?

Ilmoituksen tekee sama henkilö, joka hoitaa yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies. Voit myös valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston työntekijän tekemään ilmoituksen.


K: 16. Voiko tilitoimistoni ilmoittaa yritykseni edunsaajatiedot?

Ilmoittamisen voi hoitaa yrityksen puolesta myös kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies, esimerkiksi tilitoimiston työntekijä. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa (www.ytj.fi). Huomaa: et voi tehdä valtuutusta Suomi.fi-valtuutuspalvelussa. Lue lisää valtuutuksen antamisesta ytj.fi-sivuilta.


K: 17. Voiko yritykseni prokuristi ilmoittaa edunsaajatiedot?

Ei voi, sillä prokuristi ei voi allekirjoittaa edunsaajailmoitusta tai muita kaupparekisteri-ilmoituksia.


K: 18. Voinko ilmoittaa edunsaajat samalla kun ilmoitan muita muutoksia kaupparekisteriin?

Et voi. Ilmoitat edunsaajatiedot samassa YTJ-palvelussa, mutta edunsaajista on tehtävä erillinen ilmoitus. Edunsaajailmoitus on maksuton.


K: 19. Yrityksessämme toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenillä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Miten teemme ilmoituksen?

Jos kenelläkään vastuuhenkilöistä ei ole suomalaista henkilötunnusta ja mahdollisuutta saada sellaista, yrityksenne tekee poikkeuksellisesti ilmoituksen paperilomakkeella. Lue lisää: Miten teet ilmoituksen?


K: 20. Yritykseni edunsaajien tiedot muuttuivat ilmoittamisen jälkeen. Mitä teen?

Ilmoituksen jättämisen jälkeen sinun on huolehdittava tietojen ajantasaisuudesta. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, tee uusi edunsaajailmoitus.


K: 21. Kuka voi tarkastella edunsaajatietoja?

PRH antaa kaupparekisteristä edunsaajien tietoja niille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Lue lisää edunsaajien tiedoista.


K: 22. Mistä voin tarkistaa, onko yritykselleni jo tehty edunsaajailmoitus?

Voit tarkistaa Virre-tietopalvelun Kuulutushausta Y-tunnuksen perusteella, onko yritykselle rekisteröity edunsaajia koskeva ilmoitus. Hakutuloksissa tieto näkyy sarakkeessa "Rekisteröity asia" merkintänä "Tosiasialliset edunsaajat". Siirry Virre-palvelun Kuulutushakuun.