Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Sivuliikkeen perustamisilmoitus

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeellä tarkoitetaan ulkomaisen yhteisön tai säätiön osaa, joka harjoittaa Suomessa tästä maasta käsin ammattimaisesti elinkeinotoimintaa ulkomaisen yhteisön tai säätiön nimiin ja lukuun.

Sivuliikkeen perustamiseen tarvitaan PRH:n lupa, jos sivuliikkeen perustavan yrityksen, yhteisön tai säätiön kotipaikka on Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Lue lisää luvasta sivuliikkeen perustamiseen.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Sivuliikkeen toiminimenkirjoittajaksi tai edustajaksi valittu henkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa ilmoituksen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus verkko- tai paperilomakkeella.

Tarvitset Y1-lomakkeen, 3-liitelomakkeen ja henkilötietolomakkeen. Tutustu ensin Y1-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla.Avautuu uuteen välilehteen

Tallenna lomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: Y1-lomake (pdf, 0.3 MB), 3-liitelomake (pdf, 0.8 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Huomio! Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Mitä tietoja Y-lomakkeeseen?

Ilmoita Y-lomakkeella seuraavat asiat:

 • Sivuliikkeen toiminimi
   • Sivuliikkeen toiminimen täytyy sisältää ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi lisäyksin, jotka osoittavat, että kyse on sivuliikkeestä.
   • Esimerkki: "CDE Cargo Ltd., Suomen sivuliike".
 • Sivuliikkeen postiosoite
 • Sivuliikkeen toiminnan laatu siten, että se vastaa ulkomaisen elinkeinoharjoittajan toimialaa
   • Rekisteröintikäytännössä on hyväksytty myös suppeampi toimiala kuin ulkomaisella elinkeinoharjoittajalla.
 • Elinkeinonharjoittajan toiminimi ja oikeudellinen muoto
   • Esimerkki: toiminimi "CDE Cargo Ltd." ja oikeudellinen muoto "company limited by shares"
 • Rekisteri, johon sivuliikkeen perustava elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan merkitty ja elinkeinonharjoittajan rekisterinumero tuossa rekisterissä
   • Esimerkki: The Registrar of Companies for England and Wales, Companies House, Cardiff
 • Edustaja henkilötietoineen
   • Edustajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja elinkeinonharjoittajan puolesta (katso elinkeinotoimintalain 6 § (565/2023) ).
   • Edustajan asuinpaikan täytyy olla Euroopan talousalueella (ETA), jos elinkeinonharjoittaja on ulkomainen yhteisö tai säätiö, joka on perustettu ETAan kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka ETAan kuuluvassa valtiossa.
   • Muissa tilanteissa edustajan kotipaikan täytyy olla Suomessa.
 • Sivuliikkeen jokaisen toiminimenkirjoittajan henkilötiedot sekä miten toiminimi kirjoitetaan .
 • Elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä elinkeinonharjoittajan edustamiseen kelpoiset henkilöt ja heidän henkilötietonsa
   • Useissa tapauksissa "lakisääteinen toimielin" on ulkomaisen yhtiön hallitus. Tilanne on tulkittava ulkomaisen yhteisön tai säätiön kotimaan lain mukaan.

Jos ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, perusilmoituksessa täytyy mainita myös:

 • valtio, jonka lainsäädännön alainen sivuliikkeen perustava elinkeinonharjoittaja on
 • elinkeinonharjoittajan sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka.

Jos ETAn ulkopuolelta oleva ulkomainen elinkeinonharjoittaja on osakeyhtiö tai siihen rinnastettava yhtiö, perusilmoituksessa täytyy mainita myös osakepääoma tai siihen rinnastettava pääoma, jollei se ilmene perustamiskirjasta tai yhtiöjärjestyksestä tai näitä vastaavasta asiakirjasta.

Miten jätät ilmoituksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Lisää lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet (katso alla kohta Mitä liitteitä) pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät ilmoituksen paperilomakkeella?

Täytä, tulosta ja allekirjoita lomakkeet. Lähetä lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet (katso alla kohta Mitä liitteitä) kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Onko ulkomaisella yhteisöllä jo Y-tunnus?

Jos sivuliikettä perustavalla ulkomaisella yhteisöllä on jo Y-tunnus, tee ilmoitus Y4-lomakkeella Y4, 3-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella. Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla. Avautuu uuteen välilehteen

Käytä samaa Y-tunnusta kuin aiemmin.

Tallenna lomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB), 3-liitelomake (pdf, 0.8 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Huomio! Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Mitä liitteitä?

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

 • Kuitti käsittelymaksusta
 • Selvitys sivuliikkeen perustamisesta (esimerkiksi hallituksen pöytäkirja)
 • Selvitys edustajan asettamisesta (esimerkiksi hallituksen pöytäkirja)
 • Selvitys elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä edustamiseen kelpoisista henkilöistä (esimerkiksi rekisteriote yhtiön kotimaan rekisteristä)
 • Selvitys sivuliikkeen toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta sekä siitä, miten toiminimi kirjoitetaan
 • Ote rekisteristä , johon ulkomainen elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan merkitty tai muu selvitys elinkeinonharjoittajan olemassaolosta
 • Suomen- tai ruotsinkielinen kopio tai käännös elinkeinonharjoittajan perustamiskirjasta, yhtiöjärjestyksestä, säännöistä tai muista vastaavista asiakirjoista
 • Jos sivuliikkeen perustava yhteisö tai säätiö on Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta , tarvitaan selvitys siitä, että sivuliikkeen perustamiseen on saatu PRH:n lupa.
 • Jos rekisteriin merkittäväksi ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja jota ei ole mainittu ulkomaista yhteisöä tai säätiötä koskevassa rekisteriotteessa, vaaditaan ilmoituksen liitteeksi selvitys kyseisen henkilön olemassaolosta.
   • Selvitys voi olla esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio passista.

Usein selvityksenä sivuliikkeen perustamisesta, edustajan valitsemisesta ja sivuliikettä koskevien toiminimenkirjoitusoikeuksien antamisesta on kopio ulkomaisen yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Yhtiön kotimaan lainsäädäntö ratkaisee, mikä taho yrityksessä voi kyseisistä asioista päättää.

Lain nojalla yhtiötä edustava toimielin taas käy monesti ilmi yhtiön kotimaan viranomaisen antamasta kaupparekisteriotteesta.

Jos ilmoitukseen liitetään vieraskielinen asiakirja, liitä myös suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

Huomio! Kaikki ilmoittamasi tiedot ja asiakirjat ovat julkisia henkilötietolomaketta ja passikopioita lukuun ottamatta. Älä liitä ilmoitukseen muita asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Mitä maksaa?

Verkkolomakkeella jätetty ilmoitus maksaa 370 euroa.

Paperilomakkeella jätetty ilmoitus maksaa 370 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit jättää sivuliikkeen perustamisilmoituksen sähköisesti verkkolomakkeella, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.

Jätä ilmoitus kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse, että kyse on sivuliikkeen perustamisilmoituksesta. Anna yrityksen tiedot. Lisää ilmoituslomakkeet (katso tältä sivulta ohjeet ilmoittamisesta) ja kaikki muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun. Avautuu uuteen välilehteen

Jos uuden yrityksen Y-tunnus ei ole vielä tiedossa, voit ensin etsiä tietoa Y-tunnuksesta Virre-palvelun yrityshausta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024