Kuinka haet osakeyhtiön selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista?

Osakeyhtiön voi poistaa kaupparekisteristä tai asettaa selvitystilaan seuraavissa tilanteissa:

  • Toimikelpoista hallitusta ei ole merkitty kaupparekisteriin.
  • Tilinpäätösasiakirjoja ei ole PRH:n kehotuksesta huolimatta toimitettu rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä (Finlex-säädöstietopankki: osakeyhtiölaki 8 luku 10 §).
  • Osakeyhtiö on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen.
  • Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) 6 §:ssä tarkoitettua edustajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin.

Asia voi tulla vireille hakemuksesta tai PRH:n aloitteesta. Lue lisää PRH:n menettelystä ja poistamisen vaikutuksista yritykselle.

Osakeyhtiölain 20 luvun 4 §:ssä säädetään selvitystilaan määräämisestä tai rekisteristä poistamisesta rekisteriviranomaisen toimesta. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Tutustu myös ohjeeseen rekisteristä poistetun yhtiön hakemisesta selvitystilaan.

Kuka tekee hakemuksen?

Hakemuksen voi tehdä hallitus, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, osakkeenomistaja, velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa riippua asianmukaisesta rekisteröinnistä tai selvitystilaan määräämisestä.

Mikä on hakemuksen sisältö ja liitteet?

Tee kirjallinen vapaamuotoinen hakemus PRH:lle. Ilmoita hakemuksessa yhteystietosi. Pyydä hakemuksessa, että PRH määrää osakeyhtiön selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä. Perustele pyyntö.

Jos haet selvitystilaan määräämistä, mainitse, ottaako hakija vastatakseen selvityskuluista ja ehdota tiettyä henkilöä selvitysmieheksi.

Jos ehdotat hakemuksessa tiettyä henkilöä selvitysmieheksi, liitä hakemuksen häneltä saatu suostumus selvitysmiehen tehtävään. Liitä hakemukseen erillinen henkilötietolomake, jossa on selvitysmiehen nimi ja henkilötunnus. Älä laita muuten hakemukseen henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Täytä ja tulosta: Henkilötietolomake

Postita hakemus osoitteeseen:

PRH
Kaupparekisteri
00091 PRH

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Hakija tai hänen valtuuttamansa allekirjoittaa hakemuksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä hakemus maksaa?

Käsittelymaksu on 210 euroa. Maksa käsittelymaksu etukäteen ja liitä kuitti hakemukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Rauenneeseen konkurssiin perustuva hakemus on maksuton.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.03.2021