Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Edunsaajatietojen valvontailmoitus PRH:een

Tämä ohje koskee rahanpesulain mukaisia valvontaviranomaisia, ilmoitusvelvollisia ja Suomen Asianajajaliittoa. Katso myös ohjeen kohta Kuka tekee valvontailmoituksen?

Huomaa, että tällä sivulla ei neuvota edunsaajailmoituksen tekemisessä kaupparekisteriin. Siirry yritysten ohjeeseen edunsaajailmoituksen tekemisestä.

Valvontailmoituksella ilmoitat havaitsemasi puutteet ja epäjohdonmukaisuudet kaupparekisteriin merkityissä edunsaajatiedoissa.

Valvontailmoitus on maksuton.

Huomio! Älä tee valvontailmoitusta, jos yritys tai yhteisö ei ole vielä tehnyt edunsaajailmoitusta kaupparekisteriin.

Vertaa ensin tietojasi kaupparekisterin tietoihin

Tieto tehdystä edunsaajailmoituksesta näkyy asiakkaan kaupparekisteriotteella ja Virre-tietopalvelussa.

PRH antaa kaupparekisteriin merkittyjä tietoja edunsaajista edunsaajaotteella. Lue lisää tietopalveluista ja edunsaajien tiedoista.

Vertaa tietojasi asiakkaan edunsaajista kaupparekisterissä oleviin tietoihin.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa PRH:een, jos asiakkaan edunsaajatietoja ei ole merkitty kaupparekisteriin. Sinun on kuitenkin hyvä neuvoa asiakastasi tekemään edunsaajailmoitus viivytyksettä.

Mitä teet, jos havaitset puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia edunsaajatiedoissa?

Jos kaupparekisteriin rekisteröidyt edunsaajatiedot poikkeavat hallussasi olevista tiedoista, toimi seuraavasti:

  1. Varmista hallussasi olevien tietojen oikeellisuus.
  2. Jos tietojen varmistamisen jälkeenkin käsityksesi on, että kaupparekisteriin rekisteröidyt tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset, pyydä asiakastasi päivittämään edunsaajatietonsa kaupparekisteriin.
  3. Jos asiakas ei tee edunsaajailmoitusta viikon kuluessa, tee valvontailmoitus PRH:een. Seuraa asiakkaan tietoja tämän ajan. Voit ilmoittaa myös heti havaitsemastasi puutteesta tai epäjohdonmukaisuudesta PRH:een.
Huomaa, että valvontailmoituksen tekeminen PRH:een ei poista tai lievennä velvollisuuttasi tunnistaa asiakkaan tosiasialliset edunsaajat.

Kuka tekee valvontailmoituksen?

Joku seuraavista rahanpesulaissa mainituista tahoista tekee valvontailmoituksen:

  • ilmoitusvelvolliset (esimerkiksi pankki, asianajotoimisto ja tilintarkastaja)
  • valvontaviranomaiset
  • Suomen Asianajajaliitto.

Miten ilmoitat?

Tee valvontailmoitus lomakkeella. Tallenna lomake koneellesi ennen sen täyttämistä ja tulostamista.

Avaa: Edunsaajatietojen valvontailmoitus (rahanpesulaki 6 luku, 5 §) (pdf, 0.7 MB)
Lähetä täytetty lomake

  • pdf-tiedostona suojatussa sähköpostissa tai
  • postitse osoitteeseen

Patentti- ja rekisterihallitus
Yritykset ja yhteisöt/oikeudellinen yksikkö
00091 PRH

Kun lähetät lomakkeen suojatussa sähköpostissa, valitse vastaanottajaksi "PRH Kirjaamo". Kirjoita viestin otsikkoon "Edunsaajatietojen valvontailmoitus" sekä valvottavan yrityksen tai yhteisön nimi ja Y-tunnus. Siirry lähettämään suojattua sähköpostia.

Mitä PRH tekee valvontailmoituksen saatuaan?

Lähetämme kirjeen yritykselle tai yhteisölle, jonka tietoja valvontailmoitus koskee. Kirjeessä kehotamme yritystä tai yhteisöä päivittämään edunsaajatiedoissa ilmoitetut puutteet annetussa määräajassa eli noin kolmen viikon kuluessa. Yritys saa valvontailmoituksen kehotuskirjeen liitteenä.

Jos yritys ei tarkista tai muuta rekisterissä olevia tietoja määräajassa, merkitsemme kaupparekisteriin, että valvontailmoituksen mukaan yrityksen edunsaajatiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia. Lue lisää seurauksista yritykselle.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Asiakkaan tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisesta on säädetty rahanpesulain 3 luvun 6 §:n 1 momentissa.

Velvollisuudesta ilmoittaa puutteellisista ja epäjohdonmukaisista edunsaajatiedoista on säädetty rahanpesulain 6 luvun 5 §:ssä.

Ilmoitusvelvollisista on säädetty rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentissa.

Valvontaviranomaisista ja Suomen Asianajajaliitosta on säädetty rahanpesulain 7 luvun 1 §:n 1 ja 2 momenteissa.

Siirry Finlex-säädöstietopankkiin lukemaan lisää rahanpesulaista.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.08.2023