Osuuskunta

Osuuskunnan omistavat ja sen päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Jäsenmäärä, osuuksien lukumäärä ja osuuspääoma ovat vaihtuvia. Osuuskunnalla voi lisäksi olla osakkeenomistajia ja osakepääoma.

Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluja. Toiminnan tarkoituksesta voidaan säännöissä määrätä toisin.

Ilmoitusvelvollisuus kaupparekisteriin

Osuuskunnan täytyy aina tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta perustamisen raukeamisen uhalla.

Osuuskunta on velvollinen ilmoittamaan kaupparekisteriin rekisteröidyissä tiedoissa tapahtuneet muutokset sekä mahdolliset lisäykset tietoihin. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä muutoksen tapahduttua.

Edunsaajailmoitus

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan ja sen jälkeen pitää tiedot ajan tasalla kaupparekisterissä. Siirry ohjeisiin edunsaajailmoituksen tekemisestä.

Tilinpäätösilmoitus

Osuuskunnan täytyy ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin jokaiselta tilikaudelta. Ilmoita tilinpäätös veroilmoituksen mukana. Siirry ohjeisiin tilinpäätöksen ilmoittamisesta veroilmoituksen mukana.

Miten ilmoitat?

Osuuskunnan kaupparekisteri-ilmoittamiseen liittyvät ohjeet löydät seuraavista kohdista:

Ilmoituksen tekemiseen saat lisäohjeita kaupparekisterin neuvonnasta. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot.

Kaupparekisterin muutosilmoituksesta heti tieto sähköpostilla

Ilmoita osuuskunnalle sähköpostiosoite YTJ-palvelun kautta ja saat automaattisesti sähköpostiviestin, kun osuuskunnan muutosilmoitus on saapunut kaupparekisteriin. YTJ-yrityshaussa näkyvä osuuskunnan sähköpostiosoite on julkinen. Lue lisää automaattisesta viestistä.

Mistä neuvoja osuuskunnan perustamiseen?

Apua toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen saat alueellisista uusyrityskeskuksista ja Pellervo-Seurasta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.07.2020