Osuuskunta

Osuuskunnan omistavat ja sen päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Jäsenmäärä, osuuksien lukumäärä ja osuuspääoma ovat vaihtuvia. Osuuskunnalla voi lisäksi olla osakkeenomistajia ja osakepääoma.

Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluja. Toiminnan tarkoituksesta voidaan säännöissä määrätä toisin.

Ilmoitusvelvollisuus kaupparekisteriin

Osuuskunta on aina velvollinen tekemään perustamisilmoituksen kaupparekisteriin. Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta perustamisen raukeamisen uhalla.

Osuuskunta on velvollinen ilmoittamaan kaupparekisteriin rekisteröidyissä tiedoissa tapahtuneet muutokset sekä mahdolliset lisäykset tietoihin. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä muutoksen tapahduttua.

Tee edunsaajailmoitus 1.7.2020 mennessä

Osuuskunnan täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2020 mennessä ja aina, kun tiedot muuttuvat tai kun perustetaan uusi yritys. Siirry ohjeisiin edunsaajailmoituksen tekemisestä.

Ohjeet

Osuuskunnan kaupparekisteri-ilmoittamiseen liittyvät ohjeet löydät seuraavista kohdista:

Lisäohjeet

Osuuskunnan perusilmoituksen tekemiseen saa lisäohjeita kaupparekisterin neuvontanumerosta 029 509 5900. Perustamisohjeita antavat myös uusyrityskeskukset ja Pellervo-Seura ry.

Kaupparekisterin muutosilmoituksesta heti tieto sähköpostilla

Ilmoita osuuskunnalle sähköpostiosoite YTJ-palvelun kautta ja saat automaattisesti sähköpostiviestin, kun osuuskunnan muutosilmoitus on saapunut kaupparekisteriin. Lisätietoja automaattisesta palvelusta.

YTJ-yrityshaussa näkyvä osuuskunnan sähköpostiosoite on julkinen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.02.2020