Rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat

Rekisteröidyt ja käsittelyt kaupparekisteriasiat sisältävät Patentti- ja rekisterihallituksessa käsitellyt ilmoitukset ja hakemukset.

Rekisteröityjen ilmoitusten lisäksi luvut sisältävät myös muut käsitellyt ilmoitukset, kuten rauenneet ja peruutetut.

20192018
2017
2016*
2015
Perustamisilmoitukset
40 720
38 613 36 949 32 245 29 241
Muutokset yrityksen ja yhteisön tietoihin 150 899
145 149 126 883 117 696 93 268
Edunsaajailmoitukset 22 384
0 0 0 0
Osoite- ja yhteystietojen muutokset 61 123
53 776 47 870 44 081 38 093
Lei-tunnushakemukset 3 597
6 856
14 473
291323
Muutokset Lei-tunnuksiin 917 475 62 42 31
Lakanneet yritykset ja yhteisöt15 552
15 763 15 030 14 859 13 710
Rekisteristä poistetut yritykset ja yhteisöt20 940
20 005 15 481 29 678 1 125
Tilinpäätökset 242 935
231 902 221 121 216 637209 217
Luvat ja julkiset haasteet** 4 438
4 182 3 973 3 936 3 628

*) Vuodesta 2016 alkaen luvuissa on mukana myös asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset. Vuonna 2016 käsiteltiin 1 176 asunto-osakeyhtiön perustamisilmoitusta ja 29 883 muutosilmoitusta.

**) Sulautumisiin, jakautumisiin, ulkomaalaislupiin, osakepääoman alentamisiin yms. liittyvät luvat ja julkiset haasteet selvitystiloissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.05.2020