Saapuneet kaupparekisteriasiat

Asiat
2020
2019
2018 2017
2016
Perustamisilmoitukset
40 253
39 968
38 545
37 481
31 904
Muutos- ja lopettamisilmoitukset 151 916
149 815 145 596 128 666 116 193
Edunsaajailmoitukset 139 722
23 050 0
0
0
Osoite- ja yhteystietoilmoitukset 72 615
61 123
53 776
47 870
44 081
Tilinpäätösilmoitukset
263 711
243 034
233 580 221 037
216 273
Hakemukset yms.
4 592
4 698
4 271
4 018
4 062
LEI-tunnushakemukset
4 109
3 582 6 856
14 473
291
LEI-muutosilmoitukset
771
921 475 62
42

Hakemukset yms.

Hakemukset yms. sisältävät sulautumisiin, jakautumisiin, julkiseen haasteeseen selvitystilassa, ulkomaalaislupiin ja osakepääoman alentamisiin yms. liittyvät hakemukset.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.01.2021