Saapuneet kaupparekisteriasiat

Asiat
2019
2018 2017
2016*
2015
Perustamisilmoitukset (uudet yritykset) 39 968
38 545
37 481
31 904
28 982
Muutos- ja lopettamisilmoitukset 149 815 145 596 128 666 116 193
81 999
Edunsaajailmoitukset 23 050 0
0
00
Osoite- ja yhteystietoilmoitukset 61 123
53 776
47 870
44 081
38 093
Tilinpäätösilmoitukset
243 034
233 580 221 037
216 273
208 313
Hakemukset yms**
4 698
4 271
4 018
4 062
3 536
LEI-tunnushakemuksia
3 582 6 856
14 473
291
323
LEI-muutosilmoituksia
921 475 62
42
31

*) Luvuissa on vuodesta 2016 alkaen mukana asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset. Vuonna 2016 saapui 1 172 asunto-osakeyhtiöiden perustamisilmoitusta ja 29 529 muutosilmoitusta.

**) Sulautumisiin, jakautumisiin, julkiseen haasteeseen selvitystilassa, ulkomaalaislupiin, osakepääoman alentamisiin yms. liittyvät hakemukset.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.05.2020