Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos - yhtiöjärjestys tekstikentässä YTJ-palvelussa

Et muuta yhtiöjärjestystä uuteen sähköiseen muotoon.

Ilmoittaminen netissä YTJ-palvelussa on edullisempaa ja nopeampaa kuin paperilomakkeilla.

Mitä yhtiöitä tämä ohje koskee?

Tämä ohje koskee ennen vuotta 2019 perustettuja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, jotka eivät aio siirtää osakeluetteloaan huoneistotietojärjestelmään ja eivät muuta yhtiöjärjestystä uuteen sähköiseen muotoon.

Muut yhtiöt ilmoittavat yhtiöjärjestyksen uudessa sähköisessä muodossa YTJ-palvelussa. Siirry ohjeeseen: Yhtiöjärjestys uudessa sähköisessä muodossa YTJ-palvelussa.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Jos yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun tekemään ilmoituksen netissä. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Yhtiöjärjestyksen muutos sähköisesti YTJ-palvelussa maksaa 240 euroa.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti. Maksat palvelussa verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla tai antamalla verkkolaskuosoitteen. Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksuhinnastoon.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus sähköisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Kirjaudu sisään YTJ-palveluun. Valitse muutosilmoitus ja sen lajiksi "Ilmoitan yleisiä muutoksia. En muuta yhtiöjärjestyksen tietoja uuteen sähköiseen muotoon."

Ilmoita muuttunut yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan YTJ-palvelussa.

YTJ-palvelussa näet tekstikentässä nykyisen yhtiöjärjestyksen. Päivitä muuttuneet kohdat. Jos tekstikentässä ei ole mitään, kirjoita tai liitä kenttään yhtiöjärjestyksen sisältö kokonaisuudessaan.

Huomaa: yhtiöjärjestys tallennetaan kaupparekisteriin siinä muodossa kuin se on tekstikentässä.

Mitä liitteitä?

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Kaikkien rekisteröitäviksi ilmoittamiesi muutosten täytyy käydä ilmi yhtiökokouksen päätöksestä.

Jos kyseessä on yhtiöjärjestyksen osittaismuutos: merkitse pöytäkirjaan muutettujen määräysten uusi sisältö kokonaisuudessaan. Älä liitä yhtiöjärjestystä ilmoitukseen.

Ilmoita muuttunut yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan YTJ-palvelussa.

  • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen, eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.

Selvitys voi olla toimitusjohtajan tai isännöitsijän tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.

  • Mahdollinen yhtiöjärjestyksen liite (esimerkiksi kartta tai vastuunjakotaulukko).

Sallitut tiedostomuodot ovat pdf, doc ja docx.

Yhtiöjärjestyksen liite

Toisinaan yhtiöjärjestyksessä on liitteenä esimerkiksi kartta tai vastuunjakotaulukko.

Liitteen sivujen täytyy olla A4-kokoisia ja hyvätasoisia.

Liitteen täytyy olla yhtenä tiedostona, vaikka siinä olisi useita sivuja. Sallitut tiedostomuodot ovat pdf, doc ja docx.

Huomio! Kaupparekisterin tietopalvelun paperitulosteet ovat aina mustavalkoisia. Tämän vuoksi yhtiöjärjestyksen liitteessä ei voi ilmaista värein esimerkiksi kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.


Tee ilmoitus YTJ-palvelussa.

Tee ilmoitus.


Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi ja hinta yleensä kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.01.2022