Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Lupa ETAn ulkopuolella pysyvästi asuville

Jos henkilöllä ei ole pysyvää asuinpaikkaa tai oikeushenkilöllä kotipaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), tarvitsee hän tietyissä tapauksissa PRH:n luvan toimia avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä.

Henkilön kansalaisuus ei ratkaise luvan tarvetta.

Tutustu seuraaviin asioihin:

Mikä on lupakäytäntö?

Lupakäytäntö on ollut varsin tiukka. PRH myöntää luvat henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä. Jos lupaa toimia yhtiömiehenä haettaisiin oikeushenkilölle, on merkittävää, missä maassa on kyseisen oikeushenkilön kotipaikka.

PRH arvioi ja ratkaisee yksittäisen lupa-asian vasta hakemuksen käsittelyssä.

Kuka tarvitsee luvan?

Avoimen yhtiön yhtiömies

Ainakin yhdellä avoimen yhtiön yhtiömiehellä on oltava asuinpaikka tai, jos yhtiömies on oikeushenkilö, kotipaikka ETA-alueella. Muutoin PRH:n lupa on haettava kaikille yhtiömiehille.

Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies

Ainakin yhdellä kommandiittiyhtiön vastuunalaisella yhtiömiehellä on oltava asuinpaikka tai, jos yhtiömies on oikeushenkilö, kotipaikka ETA-alueella. Muutoin PRH:n lupa on haettava kaikille vastuunalaisille yhtiömiehille. Kommandiittiyhtiön äänettömiltä yhtiömiehiltä ei edellytetä asuin- tai kotipaikkaa ETA-alueella.

Miten haet lupaa?

Voit hakea lupaa henkilölle joko lomaketta käyttäen tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Oikeushenkilölle voit hakea lupaa vain vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Miten haet lupaa lomakkeella?

Täytä lupahakemuslomake lupaa tarvitsevalle henkilölle, jonka pysyvä asuinpaikka on ETA-alueen ulkopuolella. Lähetä päivätty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen PRH:een.

Avaa lomake: Lupahakemus yrityksen vastuutehtävään ETA-alueen ulkopuolella pysyvästi asuvalle henkilölle (pdf, 0.2 MB).

Miten haet lupaa vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella?

Voit hakea lupaa myös vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi. Samalla hakemuksella voit hakea lupaa yhdelle tai useammalle yhtiömiehelle. Yksilöi hakemuksessa kaikki haettavat luvat ja hakijat.

Kerro hakemuksessa seuraavat asiat:

  • Hakijan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinpaikka (kunta tai kaupunki) sekä valtio, jossa asuinpaikka sijaitsee.
  • Mihin yhtiöön lupahakemus liittyy. Toiminimen lisäksi kerro Y-tunnus, jos yhtiöllä se jo on.
  • Mitä lupaa tai lupia haetaan (esimerkiksi lupaa toimia avoimen yhtiön yhtiömiehenä).
  • Hakijan tai tämän valtuuttaman asiamiehen postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot päätöksen ja laskun postittamista varten. Päätös ja lasku lähetetään postitse.

Hakemus päivätään, ja sen allekirjoittaa jokainen hakija tai tämän valtuuttama asiamies. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Huomio! Älä ilmoita hakemuksessa hakijan henkilötunnusta tai kotiosoitetta.

Mitkä liitteet lupahakemukseen?

Liitä hakemukseen kopio hakijan passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta, jos hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Yhtiön perustamistilanteessa liitä oikeiksi todistettu kopio yhtiösopimuksesta.

Jos hakija on yhteisö, liitä ote rekisteristä, johon yhteisö on merkitty sekä jäljennös yhteisön yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä.

Liitä vieraskielisistä asiakirjoista käännökset joko suomeksi tai ruotsiksi.

Lähetä hakemus postitse osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus, Kaupparekisteri, 00091 PRH

tai

suojatulla sähköpostilla PRH:n kirjaamoon. Lue lisää suojatun sähköpostin lähettämisestä.

Mitä luvan hakeminen maksaa?

Hakemusmaksu on 50 euroa ja se maksetaan jokaisesta ratkaistusta luvasta. Jos lupaa haetaan kolmelle yhtiömiehelle, peritään jokaisesta oma maksu. Maksu on silloin yhteensä 150 euroa. Lisäksi peritään laskutuslisää 6,50 euroa. Maksut laskutetaan jälkikäteen.

Edustaja Suomessa

Yhtiöllä täytyy olla edustaja, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja yhtiön puolesta. Edustajan kotipaikan on oltava Suomessa. Edustaja merkitään kaupparekisteriin.

Jos yhtiöllä kuitenkin on kaupparekisteriin ilmoitettu yhtiömies (kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies), toimitusjohtaja tai prokuristi, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, ei erillistä edustajaa tarvita.

Edustajan ilmoittamisesta kaupparekisteriin säädetään elinkeinotoimintalain 6 §:ssä.

Mitä teet luvalla?

Kun olet saanut luvan, liitä kaupparekisteri-ilmoitukseen oikeaksi todistettu kopio PRH:n lupapäätöksestä.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.01.2024