Lupa ETAn ulkopuolella pysyvästi asuville

Jos henkilöllä ei ole pysyvää asuinpaikkaa tai oikeushenkilöllä kotipaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), henkilö tarvitsee tietyissä tapauksissa PRH:n luvan toimia avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä.

Henkilön kansalaisuus ei ratkaise luvan tarvetta.

Tutustu seuraaviin asioihin:

Mikä on lupakäytäntö?

Lupakäytäntö on ollut varsin tiukka. PRH myöntää luvat henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä. Jos lupaa toimia yhtiömiehenä haettaisiin oikeushenkilölle, on merkittävää, missä maassa on kyseisen oikeushenkilön kotipaikka.

PRH arvioi ja ratkaisee yksittäisen lupa-asian vasta hakemuksen käsittelyssä.

Kuka tarvitsee luvan?

Avoimen yhtiön yhtiömies

Ainakin yhdellä avoimen yhtiön yhtiömiehellä on oltava asuinpaikka tai, jos yhtiömies on oikeushenkilö, kotipaikka ETA-alueella. Muutoin PRH:n lupa on haettava kaikille yhtiömiehille.

Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies

Ainakin yhdellä kommandiittiyhtiön vastuunalaisella yhtiömiehellä on oltava asuinpaikka tai, jos yhtiömies on oikeushenkilö, kotipaikka ETA-alueella. Muutoin PRH:n lupa on haettava kaikille vastuunalaisille yhtiömiehille. Kommandiittiyhtiön äänettömiltä yhtiömiehiltä ei edellytetä asuin- tai kotipaikkaa ETA-alueella.

Miten haet lupaa?

Hae lupaa vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi. Samalla hakemuksella voi hakea lupaa yhdelle tai useammalle yhtiömiehelle.

Kerro hakemuksessa seuraavat asiat:

  • Hakijan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinpaikka (kunta tai kaupunki) sekä valtio, jossa asuinpaikka sijaitsee.
  • Mitä lupaa tai lupia haetaan (esimerkiksi lupaa toimia avoimen yhtiön yhtiömiehenä).
  • Mihin yhtiöön lupahakemus liittyy. Toiminimen lisäksi kerro Y-tunnus, jos yhtiöllä se jo on.
  • Perustele luvan tarpeellisuus.
  • Hakijan tai tämän asiamiehen postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot.

Hakemus päivätään, ja sen allekirjoittaa jokainen hakija tai tämän valtuuttamana henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Huomio! Älä ilmoita hakemuksessa hakijan henkilötunnusta tai kotiosoitetta.

Mitkä liitteet lupahakemukseen?

Liitä hakemukseen kopio hakijan passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta, jos hänellä ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Yhtiön perustamistilanteessa liitä oikeiksi todistettu kopio yhtiösopimuksesta.

Jos hakija on yhteisö, liitä ote rekisteristä, johon yhteisö on merkitty sekä jäljennös yhteisön yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä.

Liitä vieraskielisistä asiakirjoista käännökset joko suomeksi tai ruotsiksi.

Mitä maksaa?

Hakemusmaksu on 120 euroa ja se maksetaan jokaisesta ratkaistusta luvasta. Jos lupaa haetaan kolmelle yhtiömiehelle, peritään jokaisesta oma maksu. Maksu on silloin yhteensä 360 euroa. Lisäksi peritään laskutuslisää 6,50 euroa. Maksut peritään jälkikäteen.

Edustaja Suomessa

Yhtiöllä täytyy olla edustaja, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja yhtiön puolesta. Edustajan kotipaikan on oltava Suomessa. Edustaja merkitään kaupparekisteriin.

Jos yhtiöllä kuitenkin on kaupparekisteriin ilmoitettu yhtiömies (kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies), toimitusjohtaja tai prokuristi, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, ei erillistä edustajaa tarvita.

Edustajan ilmoittamisesta kaupparekisteriin säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa.

Mitä teet luvalla?

Kun olet saanut luvan, liitä kaupparekisteri-ilmoitukseen oikeaksi todistettu kopio PRH:n lupapäätöksestä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.06.2020