Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyvaiheet

PRH tekee kaupparekisteriin merkinnät pääsääntöisesti kaupparekisteri-ilmoitusten perusteella.

Kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelyn tavoitteena on saada ilmoitus pikaisesti ja joustavasti rekisteriin.

Ilmoituksen käsittelyyn voi liittyä yhtenä vaiheena erityinen hakemusmenettely. Lue lisää hakemusten käsittelystä.

PRH käsittelee ilmoituksen kerralla. Ratkaisu yrityksen nimestä (toiminimi) tehdään varsinaisen ilmoituksen käsittelyn yhteydessä.

Mitkä ovat ilmoituksen tarkistamisen periaatteet?

Jos ilmoitus ei ole sellaisenaan rekisteröitävissä, voit täydentää ja korjata ilmoitustasi sekä toimittaa lisäselvityksiä. PRH ilmoittaa mahdollisuudesta korjata tai täydentää ilmoitusta kirjallisesti tai puhelimella yritykselle tai yrityksen yhteyshenkilölle (ilmoitukseen merkitylle lisätietojen antajalle). Kirjallisessa korjauskehotuksessa annetaan ilmoittajalle määräaika, joka on normaalisti yksi kuukausi.

PRH:n tehtävänä on ennen ilmoituksen rekisteröintiä selvittää ilmoitettavan asian rekisteröintikelpoisuus. Rekisteriin ilmoitettava asia on muistettava mainita lomakkeilla, koska PRH tarkastaa ja rekisteröi vain lomakkeilla ilmoitetut asiat.

PRH ei tarkasta asiakirjoista muita asioita kuin kaupparekisteriin ilmoitettavat päätökset.

PRH tarkastaa ilmoituksesta muiden muassa, että

  • ilmoitus on allekirjoitettu oikein
  • maksullisesta ilmoituksesta on maksettu oikea käsittelymaksu
  • ilmoituksessa on asian rekisteröimiseksi tarvittavat liitteet
  • liitteissä on riittävä ja luotettava selvitys rekisteröitävästä asiasta.

Ilmoitus raukeaa, jos et korjaa tai täydennä ilmoitusta PRH:n antamaan määräaikaan mennessä. Voit pyytää korjausten tekoon ja lisäselvitysten antamiseen annettuun määräaikaan perustellusta syystä pidennystä ilmoituksen käsittelijältä.

Jos ilmoitus ei ole korjauksen jälkeenkään rekisteröitävissä, PRH voi evätä sen rekisteröinnin. PRH antaa epäämisestä ilmoittajalle valituskelpoisen päätöksen. Lue ohjeet siitä, kuinka voit hakea muutosta PRH:n päätökseen.

Rekisteröinti perustuu kaupparekisteriin toimitettuihin asiakirjoihin ja näiden sisältöön. Esimerkiksi PRH tarkastaa yhtiöjärjestyksistä ja muista yhteisösäännöistä, että ne sisältävät lainsäädännön edellyttämät pakolliset määräykset ja että ne ja mahdolliset muut asiakirjaan sisältyvät määräykset eivät ole ilmeisen lainvastaisia.

PRH tarkastaa henkilöyhtiöiden yhtiösopimuksista, että niistä löytyy määräykset niin sanotuista pakollisista asioista, joista tehdään oma rekisterimerkintänsä ja että näiden sisältö on lainmukainen.

Jos ilmenee tulkinnanvarainen asia, jonka rekisteröitävyydestä voidaan perustellusti olla eri mieltä, PRH rekisteröi ilmoituksen ilmoittajan tahdon mukaisesti.

Päätöksen lainmukaisuus voidaan rekisteröinnistä riippumatta saattaa harkittavaksi tuomioistuimeen, joka viime kädessä päättää siitä.

PRH ei palauta käsittelymaksua, vaikka ilmoitus raukeaa tai sen rekisteröinti evätään.

Miten PRH korjaututtaa ilmoitusta?

PRH käsittelee ilmoituksen kerralla. Ratkaisu yrityksen toiminimestä tehdään varsinaisen käsittelyn yhteydessä.

Jos ilmoitus ei ole sellaisenaan rekisteröitävissä, PRH antaa ilmoittajalle tilaisuuden täydentää ja korjata ilmoitustaan ja toimittaa kaupparekisteriin lisäselvitystä. PRH ilmoittaa asiasta kirjallisesti tai puhelimella yritykselle tai yrityksen yhteyshenkilölle. Kirjallisessa korjauskehotuksessa annetaan ilmoittajalle määräaika, joka on normaalisti kaksi viikkoa.

Jos yritys ei noudata PRH:n antamaa määräaikaa, ilmoitus raukeaa. PRH ei tällöin palauta ilmoituksen käsittelymaksua, jonka yritys on maksanut. Voit pyytää korjausten tekoon ja lisäselvitysten antamiseen annettuun määräaikaan perustellusta syystä pidennystä ilmoituksen käsittelijältä.

Jos ilmoitus ei ole vastauksen antamisen jälkeenkään rekisteröitävissä, PRH voi evätä sen rekisteröinnin. PRH antaa epäämisestä ilmoittajalle valituskelpoisen päätöksen. Lue ohjeet, kuinka teet muutoksenhaun.

PRH ei palauta käsittelymaksua, vaikka ilmoitus raukeaa tai sen rekisteröinti evätään.

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyajat voivat vaihdella. Tutustu ilmoitusten käsittelyaikaennusteeseen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.12.2019