Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Apportti osakeyhtiössä

Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena osakeyhtiöön laitettua omaisuutta osakkeen merkintähintana. Apportti voi olla vain omaisuutta, jolla on yhtiölle taloudellista arvoa. Työsuoritusta koskeva sitoumus ei kuitenkaan voi olla apporttina.

Mihin käytät apporttia?

Osakkeen merkintähinta voidaan maksaa apporttiomaisuutena osakeyhtiötä perustettaessa ja yritysmuodon muutoksissa. Apportti voi liittyä myös maksulliseen osakeantiin. Myös optioiden ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävät osakkeet voidaan maksaa apportilla. Lisäksi apporttia on mahdollista käyttää, kun osakepääomaa korotetaan osakepääomasijoituksella.

Miten teet selvityksen apportista?

Lisäksi tarvitaan selvitys, jossa

  • yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu
  • mainitaan omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja arvostamisen menetelmät.

Liitä ilmoitukseen tilintarkastajan antama lausunto apporttiselvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.

Apporttimääräystä ei saa kiertää. Jos merkintähinta maksetaan osakeyhtiön perustamisvaiheessa tai osakeannin yhteydessä rahassa edellytyksin, että yhtiö hankkii vastiketta vastaan omaisuutta, sovelletaan hankintaan näissä ns. jälkiapporttitilanteissa apporttiomaisuutta koskevia säännöksiä.

Apportista säädetään esimerkiksi osakeyhtiölain 2 luvun 6 §:ssä ja 9 luvun 12 §:ssä. Lue lisää osakeyhtiölaista Finlex-säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Miten ilmoitat liikkeen apporttina?

Jos liike sijoitetaan apporttina yhtiöön, liitä päätös asiasta ilmoitukseen. Ilmoitukseen on liitettävä myös riittävä selvitys liikkeen taloudellisesta asemasta, esimerkiksi tilinpäätösinformaation muodossa.

Liitä ilmoitukseen tilintarkastajan antama lausunto apporttiomaisuuden selvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.

Miten ilmoitat kiinteistön apporttina?

Luovutussopimus täytyy tehdä maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyssä muodossa. Ilmoitukseen liitettävä selvitys omaisuuden siirtymisestä voi olla esimerkiksi apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä tai kauppakirja kiinteistön kaupasta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.10.2019