Ilmoitus osakeyhtiön purkautumisesta ja lopputilityksestä

Osakeyhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmies on esittänyt lopputilityksen yhtiökokouksessa.

Lopputilityksestä säädetään osakeyhtiölain 20 luvun 16 §:ssa. Lue lisää lopputilityksestä Finlex-säädöstietopankissa.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Selvitysmiehen täytyy ilmoittaa:

Miten ilmoitat osakeyhtiön purkautumisen kaupparekisteriin?

Tee ilmoitus viivytyksettä verkko- tai paperilomakkeella.

Tarvitset Y4-lomakkeen ja 15-liitelomakkeen. Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla.

Tallenna lomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa lomake: Y4-lomake ja 15-liitelomake (pdf).

Täytä Y4-lomakkeeseen kohdat Y-tunnus ja toiminimi ja valitse kohta Yrityksen lopettaminen.

Täytä 15-liitelomakkeeseen kohdat Y-tunnus ja toiminimi sekä selvitystilaa ja kirjanpitoaineistoa koskevat kohdat.

Liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta, jossa lopputilitys on esitetty.

Miten jätät ilmoituksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Lisää lomakkeet ja kaikki muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Miten jätät ilmoituksen paperilomakkeella?

Täytä, tulosta ja allekirjoita lomakkeet. Lähetä lomakkeet ja tarvittavat liitteet kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Kuka allekirjoittaa?

Selvitysmies tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Ilmoitus on maksuton.

Miten ilmoitat osakeyhtiön lopputilityksen kaupparekisteriin?

Yhtiön täytyy ilmoittaa lopputilitys kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa lopputilityksen hyväksymisestä. Siirry ohjeeseen osakeyhtiön lopputilityksestä.

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit jättää ilmoituksen sähköisesti verkkolomakkeella, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
  2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.
  3. Ilmoitus koskee osakeyhtiötä tai sivuliikettä.

Jätä ilmoitus kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse, että kyse on osakeyhtiön lopettamisilmoituksesta. Anna yrityksen tiedot. Lisää ilmoituslomakkeet (katso tältä sivulta ohjeet ilmoittamisesta) ja kaikki muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.09.2022