Ilmoitus osakeyhtiön purkautumisesta ja lopputilityksestä

Osakeyhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmies on esittänyt lopputilityksen yhtiökokouksessa. Lopputilityksestä säädetään osakeyhtiölain 20 luvun 16 §:ssa. Lue lisää lopputilityksestä Finlex-säädöstietopankissa.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Selvitysmiehen täytyy ilmoittaa:

Miten ilmoitat osakeyhtiön purkautumisen kaupparekisteriin?

Tee ilmoitus viipymättä Y4-lomakkeella ja 15-liitelomakkeella. Tutustu ensin ilmoituksen täyttöohjeisiin.

Avaa lomake: Y4-lomake ja 15-liitelomake (pdf).

Mitä täytät lomakkeisiin?

Täytä Y4-lomakkeeseen kohdat Y-tunnus ja toiminimi ja valitse kohta Yrityksen lopettaminen.

Täytä 15-liitelomakkeeseen kohdat Y-tunnus ja toiminimi sekä selvitystilaa ja kirjanpitoaineistoa koskevat kohdat.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Selvitysmies tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Ilmoitus on maksuton.

Mitä liitteitä ilmoitukseen?

Liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta, jossa lopputilitys on esitetty.

Miten ilmoitat osakeyhtiön lopputilityksen kaupparekisteriin?

Yhtiön on ilmoitettava lopputilitys rekisteröitäviksi kahden kuukauden kuluessa lopputilityksen hyväksymisestä. Siirry ohjeeseen osakeyhtiön lopputilityksestä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.05.2022